Středa, 29. listopadu 2023

Komise pomáhá kandidátským zemím plánovat investice do zdravého životního prostředí

EU bude s kandidátskými zeměmi také úzce spolupracovat na vypracování investičních plánů zaměřených na splnění konkrétních směrnic EU v problémových oblastech jako likvidace odpadů
Komise pomáhá kandidátským zemím plánovat investice do zdravého životního prostředí
Evropská komise přijala Sdělení o financování ekologických projektů v kandidátských zemích. Sdělení posuzuje potřeby financování vyvolané v zemích připravujících se na vstup do EU harmonizací jejich legislativy s ekologickou legislativou EU a stanoví hlavní linie, jak je nejlépe pokrýt. Kandidátským zemím doporučuje vypracování konsistentních investičních strategií s jasnými prioritami, navrhuje kritéria pro stanovení priorit a kandidátské země povzbuzuje ke zhodnocování dostupných prostředků (tj. jejich dopln ní o vhodné úvěry) tak, aby nedostatkových zdrojů využily co nejvíce. Sdělení uvádí strategické cíle a zabývá se způsoby navýšení a zhodnocování dostupných finančních zdrojů. Popisuje způsob, jakým se technická pomoc Komise zaměří na ty oblasti, kde přípravy na harmonizaci pokulhávají, jako jsou např. projekty na snížení znečištění ovzduší a směrnice týkající se investic ze strany soukromého sektoru. EU bude s kandidátskými zeměmi také úzce spolupracovat na vypracování investičních plánů zaměřených na splnění konkrétních směrnic EU v problémových oblastech jako likvidace odpadů a snižování imisí i na proškolování místních orgánů. Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů