Úterý, 5. prosince 2023

Fotosoutěž

Zúčastněte se soutěže o ceny
Fotosoutěž
Úřad městské části Praha 8 odbor životního prostředí odbor pro styk s veřejností a kultury a Fotoklub Praha 8 vyhlašují pod záštitou starosty Městské části Praha 8 8. ročník soutěže pro neprofesionální fotografy ČLOVĚK ? OCHRÁNCE A TVŮRCE ?Životní prostředí není jen živá příroda, ale i to, co vzniká v interakci s člověkem. Člověk prostředí přetváří, přizpůsobuje se mu a také, bohužel, z nedbalosti nebo pocitu lidské nadřazenosti, ničí.? Pořadatelé soutěže chtějí upozornit na zpětné dopady veškerého konání, na význam a nezbytnost šetrného přístupu k životnímu prostředí, a to nejen vnějšímu, ale také vnitřnímu. Do soutěže budou přijímat snímky zobrazující krajinu, venkovská sídla a městské prostředí, život a děje v nich. Zvláštní cena bude udělena za zobrazení životního prostředí v městské části Praha 8. 1. cena ???????????????3.000,-Kč 2. cena ???????????????2.000,-Kč 3. cena ???????????????1.500,-Kč Zvláštní cena???????????? 2.000,-Kč Pořadatelé si vyhrazují právo některou cenu neudělit. KALENDÁŘ A PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální fotografové Předepsaný formát: min. 24 x 30 cm, max. 30 x 40 cm a odvozeniny Počet fotografií není omezen. Fotografie černobílé i barevné. Autoři vítězných snímků budou odměněni fotografickým materiálem dle stanovených hodnot. V y h l á š e n í : 1. 7. 2001 U z á v ě r k a : 30. 12. 2001 V y h o d n o c e n í : 7. 1. 2002 V ý s t a v a v y b r a n ý c h p r a c í v hale Úřadu městské části Praha 8: leden ? únor 2002 v dalších městech ČR: březen ? květen 2002 V r á c e n í f o t o g r a f i í : červen 2002 O z n a č e n í s n í m k ů : na zadní straně každé fotografie uveďte název snímku a rok jeho vzniku jméno autora úplnou adresu, případně e-mail I n f o r m a c e : tel. 02/22 805 705, e-mail: anna.behalova@P8.MePNeT.cz Fotografie posílejte na adresu: Úřad městské části Praha 8, odbor životního prostředí, A. Běhalová, U Meteoru 8, 180 48 Praha 8 O výsledcích soutěže budou autoři informováni. Zdroj: ČEÚ
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů