Středa, 29. listopadu 2023

Pozvánka z Regionální rozvojové agentury Most - výstava Enviro v Německu

Pozvánka z Regionální rozvojové agentury Most - výstava Enviro v Německu
Vážené firmy, vstupem České republiky do Evropské unie se tzv. jednotný evropský trh stane všem českým firmám novým prostředím pro jejich podnikání. Pouze ta firma, která bude mít jasnou představu o způsobu zajištění své prosperity v podmínkách členství ČR v EU, nebude tápat v tom, jak má konkurovat, jaké cíle sledovat a jaká opatření má přijmout k jejich dosažení. Jednou z mnoha možností jak si ověřit svoji připravenost a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, je využít nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s a jejího Euro Info Centra , k účasti na další ze série výstav českých firem v Německé spolkové republice. Nyní máte příležitost aktivně se zúčastnit významné zahraniční akce za těch nejvýhodnějších podmínek. V rámci podpůrných programů EU pro vstup českých podniků na jednotný trh získáte bez složité administrativy výraznou slevu pro účast na připravované výstavě. Zaměření výstavy je tentokrát na oblast environmentálních technologií, tj. na firmy aktivní např. v těchto oblastech: - Zpracování odpadů - Využití obnovitelných zdrojů energie - Snižování spotřeby energie - Čištění odpadních vod - Sanace kontaminovaných území - Čištění vzduchu a odpadních plynů - Ochrana proti hluku a vibracím - Analyzační a detekční zařízení Výstava ENVIRO 2001 si klade za cíl: - umožnit malým a středním firmám vystavovat v prostředí jednotného trhu, - získat zahraniční partnery k aktivní spolupráci při vývoji, výrobě i prodeji výrobků, - v rámci odborného programu výstavy předat informace přinášející know-how z oblasti obchodu, podnikání a nových technologií, - podpořit rozvoj hospodářské spolupráce firem z českého Podkrušnohoří a německých příhraničních regionů. Výstava se bude konat ve velkém průmyslovém saském městě Zwickau v areálu mimořádně úspěšného Podnikatelského a inovačního centra ( BIC Zwickau ) ve dnech 2. až 30. října 2001. Žádáme všechny zájemce o účast na výstavě o vyplnění přiloženého formuláře, na jehož základě navážeme přímý kontakt a ochotně poskytneme další upřesňující informace. Jestliže dáváte přednost telefonickému, elektronickému či osobnímu spojení, neváhejte nás okamžitě kontaktovat na níže uvedeném kontaktu. S přátelským pozdravem Vedoucí EIC CZ644 Most Regionální rozvojová agentura, a.s. se sídlem v Mostě Ing. Květa Malá, Monika Moravcová,Veronika Hořejší, Mgr. Leo Steiner Budovatelů 2830 434 37 MOST tel.: 035/620 6538 linka 214, 203, 215 fax: 035/ 770 6331 e-mail: eic@rra.cz Web stránky: www.rra.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů