Čtvrtek, 30. listopadu 2023

Vzniklo nové ekologické občanské sdružení „Arnika“

Toto sdružení založila skupina, která opustila Děti Země z důvodu odlišných představ o budoucí činnosti a struktuře této organizace
Vzniklo nové ekologické občanské sdružení „Arnika“
PRAHA - V neděli 7. října se sešlo 12 zakládajících členů nového ekologického sdružení, které bylo pojmenováno „Arnika“. Toto sdružení založila skupina, která opustila Děti Země z důvodu odlišných představ o budoucí činnosti a struktuře této organizace. Na pravidelném zasedání Rady Dětí Země dne 29. září 2001 v Plzni dospěla k rozhodnutí založit si novou organizaci, protože jí stávající struktura Dětí Země neposkytovala možnosti rozvoje podle jejích představ. „Arnika“ se bude zabývat ochranou mokřadů a vodních toků, znečištěním životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. (Podrobnější informace o projektech a představitelích nové organizace naleznete v příloze tiskové zprávy). Pro novou organizaci bude hrát významnou roli i mezinárodní a přeshraniční spolupráce, například na projektu mezinárodní spolupráce při ochraně dolního Labe anebo na mezinárodním projektu týkajícím se toxických látek v životním prostředí. „Arnika“ se rovněž zapojí do práce mezinárodních sítí za snížení toxických látek v životním prostředí – IPEN (International POPs Elimination Network) a Health Care Without Harm. Posláním nové organizace je zlepšení stavu životního prostředí, jeho obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na území ČR, a to i v evropském kontextu. „Arnika“ je celostátní organizace s centrální kanceláří a místně či tématicky definovanými samostatnými subjekty. „Arnika“ bude usilovat o širokou členskou základnu. Svých cílů hodlá dosahovat pomocí kampaní a projektů. „Arnika“ představí své představitele, náplň činnosti a poslání na tiskové konferenci v Praze dne 29. října 2001. Nové kontakty pro média: „Arnika“ – tisková mluvčí: Ivona Půlkrábková, tel: 02/ 22 78 00 52, ivona.pulkrabkova@ecn.cz Pobočka s názvem Děti Země Děčín bude pokračovat ve své práci do konce tohoto roku, během této doby bude její činnost ve stejné podobě postupně přecházet na nové sdružení Arnika (pravděpodobně s přízviskem Děčín). Arnika zahájí v Děčíně oficiálně svou činnost po Novém roce a bude sídlit na dosavadní adrese Dětí Země Děčín. Úplné kontaktní údaje Vám dodáme před oficiálním zahájením činnosti. Kontaktními osobami pro Děčín jsou Jan Dostál, Šárka Dostálová a Vlastimil Karlík. Velmi se těšíme na budoucí spolupráci s Vámi a věříme, že bude oboustranně přínosná a milá, jako Vaše dosavadní spolupráce s Dětmi Země Děčín. Krásný den Vám přeje Jan Dostál. Příloha: Projekty „ARNIKY“ a její hlavní představitelé Nejvýznamnějšími projekty jsou: - „Ochrana dolního toku Labe“ pod vedením Ing. Vlastimila Karlíka, bývalého místopředsedy Dětí Země a vedoucího programu „Příroda“ a Jana a Šárky Dostálových, původně vedoucích Dětí Země Děčín - „Budoucnost bez jedů“ v koordinaci RNDr. Jindřicha Petrlíka (dřívějšího předsedy Dětí Země) včetně stejnojmenné petice, kterou koordinují Oldřich Jarolím a Vojtěch Pešek - „Veřejnost a rozhodování o dálnici D3“ vedená Ing. Petrem Hrdinou, který v Dětech Země vedl program „Doprava“ a pobočku v Praze - „Koncepce nakládání s odpady“ pod vedením Ing. Milana Havla, bývalého vedoucího programu Dětí Země „Odpady a toxické látky“ Pod novou organizaci přejde i Centrum pro podporu občanů, které bylo dosud součástí Dětí Země, vedené vedle Jindřicha Petrlíka také Martinem Skalským. Centrum pro podporu občanů se v „ARNICE“ bude i nadále věnovat případům zkušebního polygonu Škoda Auto, lisovně v Úvalech a dalším. Lenka Mašková, která u Dětí Země vedla Komunikační centrum a Fond ohrožené přírody, bude mít v „Arnice“ na starosti komunikaci se členy a rozvoj členské a přispěvatelské základny. Tiskovou mluvčí ekologického sdružení „ARNIKA“ se stává Ivona Půlkrábková, bývalá tisková mluvčí Dětí Země.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů