Úterý, 5. prosince 2023

Sluneční energie

Sluneční energie
1. Výchozí situace Všechny procesy života na Zemi, ať se týkají individua nebo společnosti, jsou vždy vázány na spotřebu nebo transformaci energie. Miliardy let žijící a měnící se biosféra naší planety vznikla a ve své mnohosti a četnosti vyrostla pouze z energie Slunce. Ani lidé jako nedílná součást ekosystému se z této historické zákonitosti nemohou nadlouho vymanit, a nechtějí-li být z přírodního cyklu nenávratně vyloučeni, musí se vrátit k jedinému přirozenému způsobu získávání energie - ke Slunci, protože jen Slunce je trvale legitimním zdrojem energie. Málokdo pochybuje o tom, že devastace životního prostředí, vzrůstající sociální napětí, přelidnění i tragédie třetího světa nejsou, jakoby na výsměch panujícímu humanismu západních zemí, vyvolány současnou podobou průmyslové civilizace - systému, který svůj vznik, růst a rozvoj založil na nebiologickém získávání energie z neobnovitelných zdrojů i na realizaci své pyšné a marnivé touhy vymanit se ze základního rámce vlastní existence. Tímto přístupem jsme významně devastovali své životní prostředí, uvedli v pochybnost svou existenci a nerespektování přirozeného vývoje a jeho hranic se plíživě stává lidskou tragédií. Pro zásobování sluneční energií v celém rozsahu dnešní spotřeby lidstva nestojí v cestě žádné technické, technologické, výrobní, ani ekonomické zábrany. Stávající překážky jsou pouze v našich hlavách a v systému současné politiky, která tradičně a v nejrůznějších podobách podporuje skupinové a individuální zájmy na úkor zájmů globálních i tam, kde tato neuváženost hrozí přinést záhubu všem. Nutná je co nejrychlejší změna. Není nač čekat. Není možno souhlasit s těmi, kteří říkají, že na změnu je příliš pozdě, ani není možno přikývnout těm, kteří stále opakují, že je nutno vyčkat až se rozhodou ostatní. Slunce je energií pro všechny. Pro jeho prosazení je proto třeba energie každého z nás. 2. Cíle Sluneční strategie Budoucím cílem sluneční strategie je plná náhrada všech fosilních a atomových energetických zdrojů různými formami obnovitelné sluneční energie. Realizací sluneční strategie v rámci tohoto projektu chceme přispět k nezbytné proměně jednoho z nejdůležitějších faktorů - ke změně osobního, občanského a politického povědomí nejširšího spektra obyvatel naší země ve smyslu této změny. 3. Metody k dosažení cíle Sluneční strategie Abychom mohli dnešní průmyslovou civilizaci změnit na civilizaci solární je potřeba přemýšlet, diskutovat a jednat na všech myslitelných úrovních a ve všech možných demokratických formách. Neexistuje žádná oblast, kterou by bylo možno vyloučit ze sluneční strategie. Je nutno postupovat cíleně a metodicky, aby lidská civilizace v příští generaci dosáhla nezávislosti na neobnovitelných zdrojích energie. V rámci projektu sluneční strategie definujeme dvě základní části, které se ve svých konečných důsledcích navzájem prolínají a podporují: informační část obsahující nejrůznější informační a organizační aktivity realizované na mnoha vzájemně se doplňujících úrovních. Jedná se zejména o vydání významné knihy německého politika a poslance Hermanna Scheera a rozeslání této knihy zdarma poslancům, senátorům, okresním úřadům petiční aktivity výstavu, přednáškovou činnost, internetovou komunikaci, spolupráci s českými solárními firmami, reklamní aktivity demonstrační část pozůstávající z vybudování a stálého provozu mezinárodní demonstrační solární vesnice jako žijícího a fungujícího dokladu realistických předpokladů sluneční strategie a jako centra pro šíření praktických zkušeností z oblasti provozu, technologie, ekonomie a organizace. Prozatím úspěšně jednáme se státními orgány o lokalizaci vesnice do dnes neexistující obce v těsné blízkosti hranic v západních Čechách. 4. Dílčí aktuální cíle V prvních etapách Sluneční strategie se jedná zejména o následující : zvýšení informovanosti politických struktur a jejich činitelů o reálné možnosti úplné náhrady fosilních a jaderných paliv obnovitelnými energiemi zvýšení zájmu široké veřejnosti o tuto problematiku získání podpisů pod petici podporující sluneční transformaci nalezení a zapojení dalších spolupracovníků, aktivních zájemců a dalších subjektů rozšíření okruhu zájemců o bydlení a práci v budoucí sluneční vesnici. Zdroj: www.eurosolar.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů