Středa, 29. listopadu 2023

Hodnocení veletrhu ENVIBRNO z pohledu vystavovatelů

Hodnocení veletrhu ENVIBRNO z pohledu vystavovatelů
Jiří Hřebíček, předseda výstavního výboru „V průběhu veletrhu se uskutečnila řada společných jednání i setkání našich a zahraničních odborníků, která v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí otevřela nové možnosti podnikání a financování. Stačí zmínit například tiskovou konferenci nizozemského ministra zahraničního obchodu nebo enormní účast odborné veřejnosti na některých akcích doprovodného programu. Ve spolupráci se zainteresovanými ministerstvy se rovněž již podařilo připravit rámcový program na příští ENVIKONGRES. Jubilejní 10. veletrh ENVIBRNO byl důstojným zakončením roční periodicity tohoto veletrhu a otevřel nové možnosti jeho pokračování.“ František Škoda, náměstek ministra životního prostředí ČR „ENVIBRNO zaujal za desetiletí své existence přední pozici mezi obdobnými veletrhy ve státech bývalého východního bloku. Je místem prezentace nejmodernějších ekologicky příznivých technologií, setkávají se zde výrobci a dodavatelé technologií, odborníci, manažeři, poradci a veřejní činitelé resortu životního prostředí z řady evropských zemí. Vedle komerční stránky naplňuje i funkci informační, výchovnou a osvětovou. Letošní jubilejní 10. ročník splňuje svou koncepcí předpoklady stát se renomovaným mezinárodním fórem odborníků, kteří představí nové strategie Evropské unie a České republiky v ochraně životního prostředí. Oceňuji, že Ministerstvo životního prostředí má možnost podílet se na obsahu a tvorbě doprovodného programu. V oblasti ochrany životního prostředí není informací nikdy dost, a proto je potřebné si je neustále vyměňovat a komunikovat s odborníky ze státní správy, samosprávy i regionů.“ Gerrit Ybema, ministr zahraničního obchodu Nizozemí „Spolupráci našich zemí v oblasti technologií na tvorbu a ochranu životního prostředí pokládám za velmi perspektivní. Jsem velmi rád, že mohu být přítomen na tomto významném veletrhu.“ Oldřich Šamal, tajemník Asociace čistírenských expertů ČR „Jsme přesvědčeni, že stěžejní výstavy z oblasti vodního hospodářství by v budoucnu měly být realizovány právě v Brně – nejen kvůli tradici, ale především z důvodu celkové vybavenosti výstavního areálu, fungujícím službám a silnému zázemí. Letošní 10. ročník veletrhu uzavírá jednu kapitolu vývoje a začne kapitola druhá, která položí základy velké světové výstavy. Proto se chystáme maximálně podpořit novou koncepci i ENVIKONGRES 2002.“ Miroslav Cenek, předseda Asociace alternativních zdrojů energie „Prezentace na veletrhu ENVIBRNO je pro nás příležitostí, jak informovat odbornou i širokou veřejnost o tom, co se na poli alternativních zdrojů energie odehrává. Veletrh jako takový hodnotím kladně – je tu hodně významných účastníků, dobrá organizace a zázemí.“ Zdeněk Pospíchal, vedoucí odboru Ekologického inženýrství Ústavu procesního a ekologického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně „Veletrh ENVIBRNO ocení především odborná veřejnost. Za velmi přínosnou považuji účast studentů, protože právě oni jsou nositeli příštích změn. Smysl veletrhu vidím v tom, že ačkoliv globální problémy nevyřeší, nese myšlenku o naší zodpovědnosti za životní prostředí, myšlenku bohaté společnosti skromných lidí.“ Zdenka Štěpánová, manažerka CEMC - Českého ekologického manažerského centra „Na základě diskusí s kolegy mohu říci, že ENVIBRNO zůstává stěžejním veletrhem pro firmy a instituce působící v oblasti péče o životní prostředí a průmyslové ekologie. V letošním desátém ročníku dosáhl určitých mezí, a proto i my vítáme nové přístupy vedení Veletrhů Brno, a.s., a uspořádání ENVIKONGRESu a mezinárodní výstavy v roce 2002, kde bude zde etablováno nové téma IPPC čili integrovaná prevence a omezování znečištění..“ Birgit Krumpelbeck, Deutsche Ausgleichsbank „Líbí se mi, že je o veletrh ENVIBRNO a také další probíhající veletrhy takový zájem ze strany veřejnosti. Mám z toho dobrý dojem, všechno je dobře připravené. Líbí se mi tu.“ Václav Kroupa, Profis s.r.o. „Oceňuji především semináře a prezentace, díky nimž máme možnost setkat se s lidmi, které daný obor zajímá.“ Ing. Hana Potůčková, manažer pro životní prostředí Česko – německá obchodní a průmyslová komora „S jubilejním desátým ročníkem veletrhu ENVIBRNO jsme byli spokojeni. Osobně mě potěšila účast na doprovodném programu, který byl hojně navštíven zejména odbornou veřejností. Česko – německá obchodní komora ve spolupráci s odbornými svazy a asociacemi se prezentovala novou formou, kdy přímo na výstavní ploše na pódiu zaznívají příspěvky doprovodného programu – odborná témata – v těsném sousedství vystavujících firem. Přístupnost a dostupnost, otevřenost expozic pro nejširší veřejnost – v tom spočívá nový přístup. Příchozí návštěvníci měli možnost si poslechnout jak odborníky, tak zástupce státní správy, např. příspěvek ředitelky Státního fondu životního prostředí ing. Radky Bučilové.“ Ing. Josef Rubáš, místopředseda představenstva, K & H KINETIC a.s. Změny, které nová koncepce veletrhu ENVIBRNO představuje, vítáme, a domníváme se, že povedou k větší účasti jak vystavovatelů, tak návštěvníků. Stálí zákazníci nás navštívili, ale proti loňskému roku zde pozorujeme menší účast. Je to dáno asi tím, že veletrhů tohoto typu je několik….. na těchto místech a na konferencích se potkáváme vesměs se stejnými návštěvníky. Proto velice vítáme přechod na dvouletou periodicitu – budeme mít více času na přípravu novinek a návštěvnost bude vyšší. Pro nás jako pro firmy je účast na více akcích obrovská zátěž – jak časová, tak finanční. Naše branže je specifická tím, že množina našich zákazníků je uzavřená, technologické celky děláme na klíč a stavíme je na místě. Byla by dobrá myšlenka spojit např. výstavu VODKA s ENVIBRNEM v jednom termínu v Brně – stejně jako např. IFAT v Mnichově, kde jsou všichni na jednom místě jednou za tři roky. Od účasti na veletrhu si slibujeme možnost setkání s našimi zákazníky, výměny názorů a zkušeností, ale i setkání s konkurencí, kdy dokážeme diskutovat a najít společný pohled.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů