Úterý, 5. prosince 2023

Předběžná závěrečná zpráva ENVIBRNO, WOOD-TEC, TEX-TEC

Předběžná závěrečná zpráva ENVIBRNO, WOOD-TEC, TEX-TEC
2. 11. 2001 (Tiskové středisko BVV) – WOOD-TEC byl největší v dosavadní historii. ENVIBRNO s mimořádně bohatým doprovodným programem. Úspěšná premiéra veletrhu TEX-TEC. Na podzimním trojlístku odborných veletrhů WOOD-TEC, ENVIBRNO a TEX-TEC se prezentovalo celkem 535 firem z 20 států na čisté výstavní ploše 14.043 m2. Konečný počet návštěvníků bude znám až po uzavření veletržních bran v 16 hodin, nicméně již nyní je jisté, že překročí původní očekávání. Veletrhy vytvořily platformu pro diskuse odborné veřejnosti se zástupci státní správy i k výměně zkušeností se zahraničními partnery. Vedle představitelů významných firem a profesních sdružení mezi jejich hosty nechyběli například náměstek ministra životního prostředí František Škoda, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Milada Vlasáková, náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová, primátor města Brna Petr Duchoň a další. Vrcholnou událostí byla tisková konference holandského ministra zahraničního obchodu Gerrita Ybemy, který návštěvou veletrhu ENVIBRNO zahájil dvoudenní pobyt v České republice. Odborný doprovodný program veletrhu WOOD-TEC probíhal přímo na výstavní ploše pavilonu E a během tří dnů se postupně zaměřil na problémy dřevařské prvovýroby, nábytkářství a dřevostaveb. Doprovodný program veletrhu ENVIBRNO se konal pod záštitou ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a soustředil informace o nových strategiích ČR a EU v ochraně životní prostředí, stejně jako o možnostech financování konkrétních projektů. V průběhu veletrhu se uskutečnily mimo jiné mezinárodní konference Strategické plánování a koncepce v ochraně životního prostředí, seminář Asociace alternativních zdrojů energie, kolokvium Asociace čistírenských expertů ČR, Odpadové dny 2001 nebo mezinárodní seminář Systémy odpadového hospodářství v SRN. Cyklus odborných přednášek probíhal také v prezentačním centru v pavilonu A1. U příležitosti premiérového veletrhu TEX-TEC se konal Den nové techniky s odborným výkladem o exponátech textilního strojírenství. O hodnocení 7. mezinárodního veletrhu WOOD-TEC jsme požádali prezidenta spolupořádajícího Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení Jiřího Odvárku: „S letošním ročníkem jsem nadmíru spokojený. Potěšilo mě, že se výrazně zkvalitnila struktura návštěvníků - přicházejí sem skuteční odborníci, kteří vědí, co chtějí. Už zde máme nové kontakty z Austrálie, z Turecka, ze zámoří. WOOD-TEC opravdu přitahuje zákazníky z celého světa a to je jeho cílem.“ O vyjádření jsme požádali rovněž garanta doprovodného programu Ladislava Slonka: „Letošní WOOD-TEC se těší mimořádné návštěvnosti a zcela mimořádné pozornosti odborníků. Přechodem na dvouletou periodicitu veletrh posílil, takže odborný návštěvník zde může shlédnout všechno progresivní, co v dřevařském oboru vůbec existuje.“ Také předseda výstavního výboru veletrhu ENVIBRNO Jiří Hřebíček byl s letošním ročníkem spokojen: „V průběhu veletrhu se uskutečnila řada společných jednání i setkání našich a zahraničních odborníků, která v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí otevřela nové možnosti podnikání a financování. Stačí zmínit například tiskovou konferenci nizozemského ministra zahraničního obchodu nebo enormní účast odborné veřejnosti na některých akcích doprovodného programu. Ve spolupráci se zainteresovanými ministerstvy se rovněž již podařilo připravit rámcový program na příští ENVIKONGRES. Jubilejní 10. veletrh ENVIBRNO byl důstojným zakončením roční periodicity tohoto veletrhu a otevřel nové možnosti jeho pokračování.“ Novou koncepci veletrhu podpořil tajemník Asociace čistírenských expertů ČR Oldřich Šamal: „Jsme přesvědčeni, že stěžejní výstavy z oblasti vodního hospodářství by v budoucnu měly být realizovány právě v Brně – nejen kvůli tradici, ale především z důvodu celkové vybavenosti výstavního areálu, fungujících služeb a silného zázemí. Letošní 10. ročník uzavírá jednu kapitolu vývoje veletrhu a začne kapitola druhá, která položí základy velké světové výstavy. Proto se chystáme maximálně podpořit novou koncepci i ENVIKONGRES 2002.“ Na organizaci doprovodného programu se každoročně podílí Zdeněk Pospíchal, vedoucí odboru Ekologického inženýrství FSI VUT v Brně, který nám řekl: „Veletrh ENVIBRNO ocení především odborná veřejnost. Za velmi přínosnou považuji účast studentů, protože právě oni jsou nositeli příštích změn. Smysl veletrhu vidím v tom, že ačkoli globální problémy nevyřeší, nese myšlenku o naší zodpovědnosti za životní prostředí, myšlenku bohaté společnosti skromných lidí.“ Na závěr několik ohlasů z premiérového veletrhu TEX-TEC: Vladimír Šimonek, majitel firmy Šimonek: „Veletrhu TEX-TEC předpovídám velké perspektivy. Jsem překvapen, že ačkoli jde o první ročník, na našem stánku máme stále dostatek návštěvníků. Spokojen jsem i s počtem firem, které se veletrhu účastí. Čekal jsem, že napoprvé jich bude méně.“ Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů: „Přímý kontakt s výrobci je vždy velmi důležitý. Základním předpokladem dobrého vzhledu čalouněného výrobku jsou kvalitní šicí stroje a právě ty jsou tu k vidění. Veletrh TEX-TEC rozhodně vítáme a věříme, že se během několika let podstatně rozroste. Z našeho pohledu je navíc ideální jeho kombinace s veletrhem WOOD-TEC, kde se vystavují čalounické stroje. Výroba nábytku dnes zahrnuje profese truhlář, čalouník, případně i dekoratér, takže majitel nábytkářské firmy může během jediného dne na brněnském výstavišti vyřídit vše, co potřebuje.“ Návštěvníci Během prvních tří veletržních dnů bylo zaregistrováno 650 zahraničních návštěvníků ze 33 států. Nejvíce zahraničních odborníků přijelo ze Slovenska, Německa, Polska, Rakouska, Itálie a Ukrajiny. Tyto údaje vycházejí z dobrovolné registrace návštěvníků, kterou realizoval odbor strategického marketingu a.s. Veletrhy Brno. Novináři V průběhu prvních tří dnů veletrhů WOOD-TEC, ENVIBRNO a TEX-TEC 2001 se v Press Center v pavilonu E akreditovalo 230 novinářů zejména z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska, Německa a Ukrajiny. Příští ročník mezinárodního veletrhu TEX-TEC se uskuteční 22. – 25. 10. 2002, příští ročník mezinárodního veletrhu WOOD-TEC proběhne 21. – 24. 10. 2003. Mezinárodní veletrh ENVIBRNO přechází na dvouletou periodicitu. Jeho příští ročník se bude konat na jaře 2004 společně s Mezinárodními stavebními veletrhy IBF, SHK a URBIS, ale již ve dnech 23. – 27. 4. 2002 zde proběhne ENVIKONGRES s doprovodnou mezinárodní výstavou. Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude akciovou společností Brněnské veletrhy a výstavy vydána po vyhodnocení všech statistických údajů. Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI (Union des Foires Internationales) Paris.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů