Úterý, 5. prosince 2023

Komise přijala strategii zaměřenou na snížení koncentrací dioxinu a PCB v životním prostředí, krmivu a potravinách

Komise přijala strategii zaměřenou na snížení koncentrací dioxinu a PCB v životním prostředí, krmivu a potravinách
Evropská komise přijala strategii zaměřenou na snížení výskytu dioxinu a polychlorova- ných bifenylů (PCB) v životním prostředí, krmivu a potravinách. Komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová prohlásila: Přes již dosažený pokrok při snižování emisí dioxinu je ke snížení výskytu dioxinu a PCB v životním prostředí třeba dalších opatření, při čemž je nutno je směřovat přímo ke zdro- jům znečištění. Komise proto navrhla jednot- ný přístup ke zlepšení ochrany lidského zdra- ví a životního prostředí před účinky dioxinu a PCB. Komisař odpovědný za zdravotnictví a ochranu spotřebitele David Byrne uvedl: Ex- pozici dioxinu je naprosto nezbytné snížit. Proto navrhuji přísné maximální limity pro výskyt dioxinu v potravinách a krmivu a předpokládám, že je Rada pro zdravotnictví na svém zasedání dne 15. listopadu schválí. Zavedení těchto přísných limitů s účinností od 1. ledna příštího roku poskytne evropským spotřebitelům další ochranu před dlouhodo- bými účinky spotřeby dioxinu. Ve sdělení Komise, které bude předloženo Radě, Evrop- skému parlamentu a Evropskému standardi- začnímu výboru, byly přijaty podrobnosti o opatřeních v dalších oblastech. Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů