Středa, 29. listopadu 2023

Evropská konference o místních, regionálních a národních energetických agenturách

Evropská konference o místních, regionálních a národních energetických agenturách
Evropská komise uspořádala první společnou výroční Evropskou konferenci o všech míst- ních, regionálních a národních agenturách zabývajících energetikou. Konference se uskutečnila dne 6. listopadu 2001 v Bruselu, byla zahájena místopředsedkyní Komise paní Loyola de Palacio a jejím účelem bylo podpo- řit spolupráci mezi všemi energetickými agenturami s ohledem na další rozvoj vzá- jemné výměny informací a zkušeností meto- dou každý s každýmin při propagaci a podpo- ře energetické účinnosti a využití obnovitel- ných zdrojů energie. Na konferenci měla Ko- mise příležitost k diskusi o revizi typů a věcné stránky podpory, kterou tyto agentury potře- bují od Evropské unie. Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů