Středa, 29. listopadu 2023

Komisař Byrne přivítal přijetí mezních hodnot obsahu dioxinu v krmivu

Komisař Byrne přivítal přijetí mezních hodnot obsahu dioxinu v krmivu
Komisař odpovědný za zdravotnictví a ochra- nu spotřebitele David Byrne přivítal skuteč- nost, že Rada přijala směrnici, kterou se sta- noví právně závazné mezní hodnoty obsahu dioxinu a dalších znečišťujících látek v krmivu. Z krmiva a potravinového řetězce bude vyloučeno každé krmivo resp. jeho slož- ka, která tyto přísné mezní hodnoty překra- čuje. Opatření v oblasti krmiv představují hlavní prvek komplexní strategie předložené Komisí ke zvýšení nezávadnosti krmiva a potravin v reakci na problémy s kontaminací dioxinem zaznamenané v minulosti. Komisař Byrne vyjádřil pod kování belgickému před- sednictví za to, že umožnilo dosáhnout rychlé shody ohledně návrhu předloženého Komisí teprve v červenci letošního roku. Podobný návrh, jenž stanoví maximální hodnoty těchto látek v potravinách, přijme Rada během ně- kolika dní. Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů