Středa, 6. prosince 2023

Co dělat, víme-li o toulavém nebo týraném zvířeti

Co dělat, víme-li o toulavém nebo týraném zvířeti
Podle našeho práva je každé zvíře věcí, protože se s ním obchoduje apod., ale současně od roku 1992 podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zvíře stejně jako člověk živým tvorem schopným na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zaslouží si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Kdo zvíře opustí s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat, podléhá pokutě až 10000 Kč. Kdo najde opuštěné zvíře, má povinnost odevzdat je na obecním úřadě nebo v obecním útulku, je-li útulek zřízen. Obecní úřad má povinnost postarat se o takové zvíře po dobu jednoho roku. Utrácení toulavých zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon mimo stanovené důvody usmrcení nedovoluje. Po uplynutí doby jednoho roku náleží péče o toulavá zvířata státu prostřednictvím okresního úřadu. V zájmu nás všech - úřadů a zvířat zejména - je výchova občanů k odpovědnosti, výstavba útulků a plné využití postihů umožněných zákonem za opuštění zvířete. KAM SE MŮŽEME OBRÁTIT, VÍME-LI O TÝRANÉM ZVÍŘETI Podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany zvířat se ohlašuje Policii ČR nebo obecnímu (obvodnímu, městskému) úřadu, který přestupky projednává. Policii ČR se ohlašuje podezření, že došlo ke spáchání trestného činu týrání zvířat podle § 203 trestního zákona. Odebrání týraného zvířete může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh okresní (městské) veterinární správy. Proto je vhodné na případ týrání zvířete upozornit také tento orgán. (Zuzana Bílková, právnička ÚKOZ)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů