Středa, 6. prosince 2023

Pozvánka na soutěž filmů s ekologickou tematikou

Pozvánka na soutěž filmů s ekologickou tematikou
Ministerstvo ?ivotního prostředí Zlínský kraj Okresní úřad Uherské Hradi?tě Město Uherské Hradi?tě Město Uherský Brod Český svaz ochránců přírody vyhla?ují XXVII.ročník tématické soutě?e amatérských a profesionálních filmů a videoprogramů s mezinárodní účastí T Ý K Á S E T O T A K É T E B E Uherské Hradi?tě 20. - 24.11.2002 Pořadatel: Klub kultury Uherské Hradi?tě \"Co mám na mysli, znamená vlastně vítězný konec ekologie, jako bylo koncem a vítězstvím humanismu, kdy? černý otrok byl uznán člověkem a pak občanem. V právním i morálním smyslu je to stejný posun. Příroda u? není ?chráněna?, nýbr? uznána za bytost nezávislou na na?em souhlasu, i proti na?í potřebě. V?dy? byla na počátku zřízena tým? vesmírným právním aktem jako my. Teprve tento pokrok v na?em my?lení dá smysl této na?í dějinné chvíli.\" Ludvík Vaculík ?Týká se to také tebe? je tématický mezinárodní festival filmů a videoprogramů, jeho? součástí je doprovodný odborný a kulturně společenský program - předná?ky, semináře, konference, výstavy, umělecké pořady. Cílem festivalu je upozorňovat veřejnost na filmová a televizní díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dne?ním světě. Festival TSTTT vznikl v Uherském Hradi?ti před 27 lety, kdy komunistická cenzura omezovala svobodu filmové tvorby. Zvlá?tě některé otázky ekologie byly v té době pro umělce a publicisty tabu. Potřeba pravdy přivedla krou?ek zdej?ích nad?enců k rozhodnutí pořádat alespoň přehlídky filmů amatérských, proto?e ty byly přece jen méně kontrolovány státní mocí. K zakladatelům festivalu patřil také významný český ochránce přírody, novinář a publicista Josef Velek. K filosofii jeho odkazu se festival přihlásil po pádu totalitního re?imu v roce 1989. Filmová přehlídka se postupně otevřela profesionálním tvůrcům a stala se internacionální. Z úcty ke své tradici si v?ak festival zachoval také soutě?ní kategorii amatérského filmu. Slo?ité dějiny a teritoriální ráz východní střední Evropy předurčují festival TSTTT, aby byl přehlídkou anga?ované filmové a televizní ekologické publicistiky, aby tak stále zůstával místem setkání tvůrců, kteří svou práci podřizují pouze nárokům vysokých hodnot, svému svědomí, rozumu a citu pro krásu. Do leto?ní filmové soutě?e bylo přihlá?eno 47 snímků profesionálních a 49 amatérských z ČR, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Chorvatska, Velké Británie, Německa, Holandska, Francie, ?panělska, Portugalska, Indie, Ji?ní Afriky a Íránu. Program Středa 20.11. Galerie Panský dům, Uherský Brod 16,00 Vernisá? výstavy dětských kreseb ze soutě?e \"Svět očima skutečnosti a fantazie\" Ve spolupráci s Ekocentrem Chrpa při DDM Uh.Brod a Domem kultury Uh.Brod Čtvrtek 21.11. Velký sál Reduty Uh.Hradi?tě 10,00 II.krajská pedagogická konference ?Trvale udr?itelná ?kola? Ve spolupráci s Alcedo - DDM Vsetín, SOK EVVO a Střediskem slu?eb ?kolám Uh.Hradi?tě Pátek 22.11. - Neděle 24.11. Klub kultury, Reduta, Slovácká búda, město Uh.Hradi?tě a okolí Expedice Mexiko 1502 Setkání dětských ochranářských oddílů a krou?ků z ČR a SR ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy ?abka Pátek 22.11. Klub kultury Uherské Hradi?tě Velký sál 8,00, 10.00 a 12.00 Promítání filmů pro ?koly Obřadní síň radnice 17,00 Přijetí hostů starostou města a slavnostní zahájení TSTTT Podkroví Reduty 18,00 Tvořivá dílna ?Jak vnímáme přírodu a prostředí? Interní program CEV ?abka a CEV Chrpa Velký sál Reduty 19,00 Divadelní představení v podání AIDS Brno Velký sál Klub kultury 20,30 Promítání l. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie) Sobota 23.11. Salonek 2 Klub kultury 8.30-18.00 Volné promítání filmů TSTTT 2002 na přání Velký sál Klub kultury 8.30 Promítání amatérských filmů Foyer Klub kultury 10,00 Vernisá? výstavy fotosoutě?e s předáváním cen Velký sál Klub kultury 13,00 Promítání profesionálních filmů Malý sál Klub kultury 14,00 Seminář ?Jak dál v ekologickém zemědělství? Týká se to v?ech ve spolupráci s Pro Bio ?umperk a Bílé Karpaty, IS Starý Hrozenkov (k návrhu národního akčního plánu dal?ího rozvoje ekologického zemědělství vystoupí i ministr ?P RNDr.Libor Ambrozek) Zku?ebna Reduty 10,00 Seminář ?Krůčky k udr?itelnosti? Jak se daří místní agendě 21 v České republice. Prezentace projektu Sítě ekologických poraden STEP ČR Velký sál Reduty 16,30 Setkání s ministrem Novináři i veřejnost budou diskutovat s RNDr.Liborem Ambrozkem např. na téma: kanál Odra-Dunaj-Labe a novela zákona o ochraně přírody č.114 Velký sál Reduty 19,00 Slavnostní vyhlá?ení výsledků TSTTT a společenský večer s cimbálovou muzikou Velký sál Klub kultury 20,30 Koncert Jana Nedvěda Neděle 24.11. Velký sál Klub kultury 9.00 Promítání 2. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie) Adresa - kontakt, informace, přihlá?ky, filmy, korespondence: Klub kultury Hradební 1198 686 60 Uherské Hradi?tě, tel.,fax 0632/551079, od 23.září 527 e-mail: maderic@kkuh.cz www.kkuh.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů