Středa, 29. listopadu 2023

Konference regionu Pomoraví přiblíží zkušenosti z povodní

Konference regionu Pomoraví přiblíží zkušenosti z povodní
BRNO (ČIA) - Na zkušenosti z povodní v letech 1997 a 2002 na jižní Moravě se kromě jiného zaměří účastníci konference euroregionu Pomoraví, která se v úterý 26. listopadu uskuteční ve Znojmě. Jednání zahájí ministr životního prostředí Libor Ambrozek a jeho slovenský resortní kolega László Miklós. ČIA o tom informoval zástupce hejtmana Jihomoravského kraje Antonín Kment. Čeští, rakouští a slovenští účastníci konference budou jednat ve třech pracovních skupinách o odpadovém hospodářství, prevenci povodní včetně tvorby a aktualizace povodňových plánů a informačních a konzultačních systémech. Čeští odborníci budou rovněž informovat o tvorbě a aktualizacích protipovodňových plánů a zkušenostech z obnovy území po povodních. Rakouští účastníci přispějí zkušenostmi z letošních záplav na řece Kamp a na Dunaji, způsoby ochrany před povodněmi a zásadami prostorového plánování kontrolními mechanismy v oblasti životního prostředí. Slovenští specialisté objasní nakládání s odpady v případě živelné pohromy, organizaci ochrany před povodněmi a rovněž podělí se o zkušenosti získané v průběhu povodní na Dunaji. Užší spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v daném směru vyplynula z obsahu smlouvy podepsané hejtmanem Stanislavem Juránkem a dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem 5. září ve Znojmě. Ohlásili tehdy vznik pracovní skupiny, která má iniciovat mezistátní informovanost v případě obdobných živelních pohrom i určitou dispečerskou koordinaci zabezpečovacích a záchranných prací.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů