Úterý, 6. prosince 2022

29. září - Světový námořní den

Svět se spoléhá na bezpečný a efektivní mezinárodní lodní průmysl, který je nezbytnou součástí jakéhokoli programu pro budoucí zelený ekonomický růst udržitelným způsobem. Proto tématem Světového námořního dne 2022 je "Nové technologie pro ekologičtější lodní dopravu".

29. září - Světový námořní den

Světový námořní den byl založen v roce 1978 Mezinárodní námořní organizací (IMO). Tato specializovaná agentura OSN se zabývá praktickým prováděním důležitých aspektů účinné a bezpečné plavby, sleduje kontrolu znečištění a vypouštění z lodí. Oslavuje se podle tradice poslední týden v září, přičemž každý jednotlivý stát může v rámci tohoto týdne svobodně stanovit den oslavy.

Téma pro tento rok odráží potřebu podpořit zelený přechod námořního sektoru do udržitelné budoucnosti, aniž by byl kdokoli pozadu. Poskytuje příležitost zaměřit se na význam udržitelného námořního odvětví a potřebu přepravovat lépe a zeleněji v postpandemickém světě. Téma pro rok 2022 rovněž umožní řadu činností, které se ponoří do konkrétních témat souvisejících s podporou inkluzivních inovací a zaváděním nových technologií na podporu potřeb zelenějšího přechodu námořního sektoru, zejména v kontextu rozvojových zemí, a zejména malé ostrovní rozvojové státy (SIDS) a nejméně rozvinuté země (LDC). Navazuje také na cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, zejména na cíle udržitelného rozvoje 13 a 14 o opatřeních v oblasti klimatu a udržitelném využívání oceánů, moří a mořských zdrojů; SDG 9 pro průmysl, inovace a infrastrukturu; a SDG 17, který zdůrazňuje význam partnerství a implementace pro dosažení těchto cílů.

Pozadí

Mezinárodní lodní doprava přepravuje více než 80 procent celosvětového obchodu lidem a komunitám po celém světě. Přeprava je nejefektivnější a cenově nejvýhodnější způsob mezinárodní přepravy pro většinu zboží; poskytuje spolehlivý, levný způsob přepravy zboží po celém světě, usnadňuje obchod a pomáhá vytvářet prosperitu mezi národy a lidmi.

Podpora udržitelné lodní dopravy a udržitelného námořního rozvoje je jednou z hlavních priorit IMO v nadcházejících letech. Proto energetická účinnost, nové technologie a inovace, námořní vzdělávání a odborná příprava, námořní bezpečnost, řízení námořní dopravy a rozvoj námořní infrastruktury: vývoj a provádění globálních norem pokrývajících tyto a další otázky podpoří závazek IMO poskytnout institucionální rámec nezbytné pro ekologický a udržitelný globální systém námořní dopravy.

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/maritime-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů