Čtvrtek, 30. listopadu 2023

28. září - Světový námořní den

Svět se spoléhá na bezpečný a efektivní mezinárodní lodní průmysl, který je nezbytnou součástí jakéhokoli programu pro budoucí ekonomický růst udržitelným způsobem. Světový námořní den byl založen v roce 1978 Mezinárodní námořní organizací (IMO).

28. září - Světový námořní den

Tato specializovaná agentura OSN se zabývá praktickým prováděním důležitých aspektů účinné a bezpečné plavby, sleduje kontrolu znečištění a vypouštění z lodí. Oslavuje se podle tradice poslední týden v září, přičemž každý jednotlivý stát může v rámci tohoto týdne svobodně stanovit den oslavy.

Tématem Světového námořního dne 2023 je: MARPOL ve věku 50 let - Náš závazek pokračuje

Náš závazek pokračuje, odráží dlouhou historii Mezinárodní námořní organizace (IMO) v ochraně životního prostředí před dopady lodní dopravy prostřednictvím silného regulačního rámce a zdůrazňuje její pokračující závazek k této důležité práci. Téma se zaměřuje na Mezinárodní úmluvu o zabránění znečištění z lodí (MARPOL), která pokrývá prevenci znečištění mořského prostředí loděmi z provozních nebo náhodných příčin.

Téma si navíc klade za cíl podpořit další dialog o další fázi práce IMO s cílem posílit udržitelné využívání a ochranu naší planety a oceánů v souladu s Agendou OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a 17 cíli udržitelného rozvoje (SDG). Patří mezi ně cenově dostupná a čistá energie (SDG 7); průmysl, inovace a infrastruktura (SDG 9); opatření v oblasti klimatu a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů (SDGs 13 a 14); a význam partnerství a implementace pro dosažení těchto cílů (SDG 17).

Pozadí

Mezinárodní lodní doprava přepravuje více než 80 procent celosvětového obchodu lidem a komunitám po celém světě. Přeprava je nejefektivnější a cenově nejvýhodnější způsob mezinárodní přepravy pro většinu zboží; poskytuje spolehlivý, levný způsob přepravy zboží po celém světě, usnadňuje obchod a pomáhá vytvářet prosperitu mezi národy a lidmi.

Podpora udržitelné lodní dopravy a udržitelného námořního rozvoje je jednou z hlavních priorit IMO v nadcházejících letech. Proto energetická účinnost, nové technologie a inovace, námořní vzdělávání a odborná příprava, námořní bezpečnost, řízení námořní dopravy a rozvoj námořní infrastruktury: vývoj a provádění globálních norem pokrývajících tyto a další otázky podpoří závazek IMO poskytnout institucionální rámec nezbytné pro ekologický a udržitelný globální systém námořní dopravy.

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/maritime-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů