Středa, 29. listopadu 2023

Předání Ceny ministra životního prostředí za rok 2002

Předání Ceny ministra životního prostředí za rok 2002
Za celoživotní dílo ve prospěch životního prostředí, za výjimečné osobní nasazení nebo za významný počin uděluje od roku 1994 ministr životního prostředí Cenu ministra. Jejími laureáty jsou jednotlivé osobnosti ze sféry vědecké, kulturní, pedagogické i komunální politiky, ale také nevládní ekologické organizace, časopisy, škola, nadace či průmyslové podniky. Do dnešního dne bylo z rukou ministrů životního prostředí předáno 59 těchto ocenění. Ve středu 27. listopadu 2002 předal ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek za význačný přínos pro životní prostředí a aktivní přístup k tvorbě a ochraně životního prostředí „Cenu ministra za rok 2002“ na slavnostním setkání v Národním muzeu na Václavském náměstí dalším osobnostem: Ing. Aleš Máchal a Mgr. Hana Korvasová získávají Cenu ministra 2002 za nasazení, s nímž se po léta úspěšně věnují ekologické výchově a osvětě. Ing. Igor Míchal, CSc. získává Cenu ministra 2002 in memoriam za celoživotní a svým významem klíčovou práci v oblasti ochrany a poznání živé přírody. Petr Pelikán získává Cenu ministra 2002 za celoživotní přístup k ochraně životního prostředí ve sféře samosprávy, neziskového sektoru i ve školství a za výchovu mladé generace k hodnotám trvale udržitelného rozvoje. Prof. Ing. Dr. techn. Dalibor Povolný, DrSc. získává Cenu ministra 2002 za celoživotní dílo odborné i popularizační v oblasti přírodních věd. Ing. Ivan Stříteský získává Cenu ministra 2002 za filmovou tvorbu, která přispívá k informovanosti, ale zejména ke zvýšení ekologického povědomí a lásky k přírodě. RNDr. Lenka Šoltysová získává Cenu ministra 2002 za výjimečné osobní nasazení v ochraně přírodního a kulturního bohatství Českého ráje. Na tomto slavnostním setkání byly předány rovněž další známky „Ekologicky šetrný výrobek“. V kategorii výrobků Kotle teplovodní průtočné na plynná paliva do výkonu 50 kW známka č.11-19 firmě Vaillant s.r.o., Praha 9 a známka č.11-21 firmě Protherm s.r.o., Chrášťany u Prahy . Zdroj: MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů