Středa, 29. listopadu 2023

Ekologicky přijatelný a ekonomicky efektivní provoz: MŽP chce jít příkladem

Ekologicky přijatelný a ekonomicky efektivní provoz: MŽP chce jít příkladem
Ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek podepsal počátkem prosince příkaz, který povede ke zvýšení environmentální šetrnosti provozu ministerstva. Na MŽP se tak zavádí používání recyklovaného papíru pro úřední potřebu včetně obálek, ale také pro tisk vizitek. Dalším bodem je ustanovení o používání vratných nápojových obalů. Konečně nový příkaz navazuje na již platné předpisy o podpoře používání ekologicky šetrných výrobků. PAPÍR Ministerstvo životního prostředí využívá při své činnosti recyklovaný papír již delší dobu. Do vydání nejnovějšího příkazu ministra se jednalo o část kancelářského papíru a veškeré dopisní obálky. Od nynějška už MŽP bude používat výhradně recyklovaný papír jak v kancelářích, tak například na výrobu vizitek svých zaměstnanců. Kromě toho samozřejmě MŽP používá recyklovaný papír i mimo kanceláře – např. papírové utěrky, ubrousky či toaletní papír – vše od výrobců, kteří získali pro tyto produkty známku Ekologicky šetrný výrobek. Používání recyklovaného papíru znamená pro životní prostředí mj.: ü Úsporu vody a primárních surovin ü Není třeba zaplňovat skládky TKO případně budovat nové spalovny TKO ü Při výrobě dochází k menšímu znečištění životního prostředí než při výrobě nerecyklovaného papíru ü Recyklace je v celkové bilanci méně energeticky náročná než výroba nerecyklovaného papíru ü Možnost opakované recyklace multiplikuje úsporný efekt Recyklovaný kancelářský papír je navíc lacinější než papír nerecyklovaný. Ministerstvo životního prostředí tak přechodem na recyklovaný papír ušetří za rok více než 600 000 korun. O tom svědčí tabulka s přehledem cen papíru, nakupovaného MŽP: Nerecyklovaný Recyklovaný Spotřeba /rok Úspora/rok A4/500 listů 137,- Kč 89,- Kč 11 181 536 688,- A3/500 listů 274,- Kč 178,50 Kč 418 39 919,- Vizitky 2,50 Kč 1,50 Kč 50 000 50 000,– Celk. úspora 626 607,– Celosvětovým trendem, patrným zejména v zemích OECD, je zvyšování spotřeby papíru. V ČR se předpokládá růst z roční spotřeby 90 kg papíru na osobu a rok v roce 2000 na 120 kg na osobu a rok v roce 2005. Zvyšování spotřeby recyklovaného papíru na úkor papíru nerecyklovaného vede ke snižování produkce odpadů, což je jak prioritou odpadové politiky EU, tak českého zákona o odpadech i připravovaného Plánu odpadového hospodářství ČR. Tomu odpovídají i závazky samotného papírenského průmyslu. V ČR se zavázal Svaz průmyslu papíru a celulózy v roce 1999 mj. k tomu, že bude „zvyšovat podíl sběrového papíru ve svých výrobcích a podporovat společné úsilí ke zvýšení recyklace papíru do optimální úrovně podle životního cyklu vlákna“. Recyklovaný papír se používá v úřadech Evropské komise a řadě zemí EU (například inspekce ŽP v Nizozemí). K recyklovanému papíru jako perspektivě svého oboru se hlásí i Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI), která se zavázala, že v roce 2005 bude při své výrobě z 56 % využívat sběrový papír. Za zaznamenání stojí i nárůst využití sběrového papíru v rámci CEPI v posledních letech. V roce 2000 to bylo 49,7 %, v roce 2001 už 52,1 %. Údaje v tis. t (zdroj CEPI) 2000 Sběr celkem 2000 % ze spotřeby Rakousko 1321 96,7 Belgie 1640 19,1 Dánsko 698 28,6 Finsko 734 62,8 Francie 5302 50,2 Německo 13499 56,5 Řecko 426 31,1 Irsko 85 10,3 Itálie 4096 42,2 Holandsko 2182 65,9 Portugalsko 507 39,2 Španělsko 3273 56,1 Švédsko 1460 78,8 Anglie 5300 32,9 Celkově EU 40523 49,7 (2001: 52,1) Česká rep. 389 38,6 Maďarsko 275 43,7 Norsko 512 36,9 Slovensko 148 75,5 Švýcarsko 1113 63,6 S používáním recyklovaného papíru souhlasili i dodavatelé kancelářské techniky. Podmínkou je dodržení potřebných technických parametrů používaného kancelářského papíru a zajištění kvalitní a častější údržby tiskáren a kopírek z důvodu vyšší prašnosti. „Bezproblémový provoz s recyklovaným papírem mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Naše společnost je nositelem certifikátu ISO 14000 a tisk na recyklovaný papír je standardní záležitostí,“ odpověděl na dotaz MŽP například zástupce společnosti Hewlett-Packard, technický konzultant Tomáš Kugler. Své zkušenosti s používáním recyklovaného papíru pro úřední provoz chce MŽP pravidelně vyhodnocovat, první hodnocení proběhne za tři měsíce. EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Jak jsme uvedli v úvodu této tiskové zprávy, v oblasti používání ekologicky šetrných výrobků nejnovější příkaz ministra navazuje na dva již platné předpisy. Prvním z nich je příkaz ministra č. 13/1998 z 1. června 1998, druhým pak Usnesení vlády ČR č. 720/2000 z 19. července 2000. MŽP v současné době nakupuje a využívá následující výrobky, kterým byla udělena známka „Ekologicky šetrný výrobek“: · Čistící prostředek Lena Natur · Tekuté mýdlo Rubín · Recyklované papírové ručníky · Toaletní papír · Ubrousky recyklované · Barvy ředitelné vodou, malířské barvy · Úsporné žárovky Ecolabellingový program označování environmentálně šetrných produktů začal v České republice udělením první známky Ekologicky šetrný výrobek dne 7. června 1994. Do současnosti byla tato značka udělena 275 výrobkům od 55 výrobců. VRATNÉ OBALY Příkaz ministra také ukládá jednotlivým útvarům ministerstva pro nejrůznější veřejné akce a pracovní jednání používat výhradně vratné nápojové obaly. Zdroj: MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů