Středa, 29. listopadu 2023

Ústecký okresní úřad zrušil dvě rozhodnutí o dálnici D8

Díky úředníkům začínají správní řízení v Ústí nad Labem a v Chabařovicích zase znovu
Ústecký okresní úřad zrušil dvě rozhodnutí o dálnici D8
Na základě odvolání Dětí Země zrušil ústecký okresní úřad na konci listopadu dvě správní rozhodnutí, která se týkají úseku dálnice D8-0807 přes Krušné hory. Důvodem bylo porušení zákonů ze strany úředníků. Stavební úřad v Chabařovicích tak musel řízení o kácení stromů a keřů v trase dálnice zahájit od začátku. Obdobně je na tom i odbor životního prostředí v Ústí nad Labem, který řízení k zásahu do biotopu dvou zvláště chráněných druhů živočichů již rovněž znovu zahájil. Konečná rozhodnutí tak pravděpodobně padnou až příští rok. „Okresní úřad nás celkem překvapil, protože jsme byli jediní, kteří se odvolali a upozornili tak na porušení regulérnosti těchto řízení,“ vysvětlil Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle něho tak účast jejich občanského sdružení opět splnila svou funkci veřejné kontroly rozhodování státních orgánů a práce úředníků. V řízení v Chabařovicích, které začalo na konci října, byl hlavně porušen zákon o správním řízení. Stavební úřad totiž vydal souhlasné rozhodnutí o vykácení téměř tři sta padesáti stromů a keřů na ploše půl hektaru, aniž Dětem Země písemně oznámil zahájení tohoto řízení, takže se nemohly vyjádřit k jeho podkladům. „Také byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny, neboť v rozhodnutí nebylo přesně stanoveno, kde má dojít k výsadbě náhradních dřevin, kolik jich bude, jakého budou druhu a kolik let se má o ně pečovat,“ doplnil Patrik. V případě ústecké radnice, kde řízení o zásahu do biotopu ohrožené žáby kuňky obecné a ptáka ťuhýka obecného dálnicí D8 začalo již v polovině července, byl opět porušen zákon o správním řízení. Úředníci na odboru životního prostředí totiž neseznámili účastníky řízení se všemi podklady jako např. s odborným stanoviskem ústecké Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „I když okresní úřad rozhodnutí magistrátu zrušil z procesních důvodů, doufáme, že v novém řízení se nám podaří přinejmenším prosadit vybudování náhradní tůně pro kuňku obecnou a výsadbu nových keřů pro ťuhýka,“ řekl k tomuto problému Patrik. Zároveň doplnil, že Děti Země také požadují, aby v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny bylo podrobně doloženo, v čem spočívá výrazná převaha veřejného zájmu na vybudování předložené trasy dálnice, která negativně zasáhne biotopy těchto dvou živočichů. Podle něho by jistě pomohlo, kdyby byl jeden most délky 140 metrů (č. 206 v km 82,7) blízko biotopu žáby prodloužen aspoň o polovinu její délky. Kontaktní telefony: Referát životního prostředí OkÚ v Ústí nad Labem, vedoucí Josef Kříž: T = 475 241 111 Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, paní Löbelová: T = 475 241 657 Stavební úřad Městského úřadu v Chabařovicích, paní Moudrá: T = 475 225 460
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů