Veřejné projednání SPŽP (SEA)

Cílem veřejného projednání je sběr připomínek a diskuse ke Státní politice životního prostředí ČR a k posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA).
1. listopadu 2003
Veřejné projednání SPŽP (SEA)
Centrum pro komunitní práci
ve spolupráci

s Ministerstvem životního prostředí

si Vás dovolují pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
STÁTNÍ POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍHO POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

podle principů zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění,
které proběhne

ve středu 3. prosince 2003 od 14.00 hodinv budově Kulturního domu Eden – malý sál, U Slavie 1467/1, Praha 10

Účel veřejného projednání:

Cílem veřejného projednání je sběr připomínek a diskuse ke Státní politice životního prostředí ČR a k posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA).

Východiska:

Pracovní verze SPŽP byla zveřejněna na webových stránkách www.env.cz a je průběžně připomínkována ze strany odborníků, zainteresovaných subjektů a veřejnosti. Během tvorby koncepce a jejího posuzování jsou průběžně zohledňovány připomínky a doporučení.

SPŽP po svém schválení vládou ČR bude základními dokumentem pro zpracovávání strategických dokumentů.

Předpokladem věcné diskuse v rámci veřejného projednání je dobrá znalost SPŽP ze strany účastníků veřejného projednání. Tento dokument je možné získat v elektronické podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty na níže uvedených internetových a e - mailových adresách.

Informační zdroje:

Podrobné údaje o procesu přípravy Státní politiky životního prostředí ČR včetně všech dalších doplňujících dokumentů a podkladů je možné získat na následujících internetových stránkách.

Internetová adresa Organizace

www.env.cz
Ministerstvo životního prostředí
odbor strategií

www.cpkp.cz
CpKP
Centrum pro komunitní práci

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Jana Svobodová
vedoucí týmu SEA,SEA posuzovatel
CpKP Střední Čechy, Na Václavce 46, 150 00, Praha 5

Své dotazy volejte na tel. 251 560 776 nebo na tel. 224 252 115 nebo prostřednictvím elektronické pošty zasílejte na e-mail ekoprogram@cpkp.cz nebo jana.svobodova@cpkp.cz.

Program veřejných projednání


Čas Téma Přednášející
14.00 – 14.05 · Zahájení § Facilitátor
14.05 – 14.15 · Úvodní slovo § Zástupce MŽP
14.15 – 14.45 · Představení SPŽP § Zástupce zpracovatele SPŽP
14.45 – 15.15 · Představení SEA SPŽP § Zástupce SEA týmu
15.15 – dle diskuse · Diskuse § diskuse
· Závěr veřejného projednání § Zástupce CpKP

Zdroj: MŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů