zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr životního prostředí RNDr. Ambrozek: Envikongres a Envibrno považujeme za důležitou aktivitu našeho resortu

27.02.2004
Obecné
Ministr životního prostředí RNDr. Ambrozek: Envikongres  a Envibrno považujeme za důležitou aktivitu našeho resortu
Rozhovor s RNDr. Liborem Ambrozkem, ministrem životního prostředí ČR

Vaše ministerstvo, je členem výstavního výboru veletrhu ENVIBRNO a mezinárodního doprovodného programu ENVIKONGRES, už řadu let podporuje tento environmentální veletrh. V letošním roce MŽP znovu převzalo nad mezinárodním ENVIKONGRESEM záštitu. Proč?

ENVIBRNO začínalo před lety jako samostatný veletrh ochrany a tvorby životního prostředí. Spolupráce s resortem, který má ochranu životního prostředí takříkajíc v popisu práce,  byla proto nasnadě. Vítáme možnost seznámit s našimi záměry, legislativními pravidly a podpůrnými programy podnikatelskou veřejnost i z jiných oblastí než je čistě oblast životního prostředí. Záštita Ministerstva životního prostředí je tradicí, kterou bychom neradi přetrhali. Dáváme tím najevo, že akci Envikongres a veletrh Envibrno považujeme za důležitou součást prezentačních a osvětových aktivit našeho resortu.

Jaký význam má podle Vašeho názoru veletrh ENVIBRNO?
Mění se legislativa a stoupá povědomí laické i odborné veřejnosti o nutnosti odpovědného vztahu k okolnímu světu. Zavádějí se moderní technologie a vzrůstá zájem o výrobky, které jsou  šetrné k životnímu prostředí. Tady není potřeba vymýšlet již vymyšlené, ale jde o to, jak dobré nápady vylepšovat a také předávat jiným. A právě to veletrh umožňuje.
Za důležité považuji, aby i v tomto šla veřejná správa příkladem. Nelze kázat vodu a pít víno. Na Ministerstvu životního prostředí i v jeho resortních organizacích se  proto začal důsledně používat recyklovaný papír, oslovil jsem i další instituce, aby podobný krok zvážily. Současně s používáním recyklovaného papíru se resort životního prostředí snaží přiblížit udržitelné spotřebě i dalšími kroky – těmi jsou například  využívání ekologicky šetrných výrobků pro provozní účely, nákup biopotravin z ekologického zemědělství a nápojů ve vratných lahvích. Probíhá i zateplení budovy úřadu a další stavební úpravy, jejichž cílem jsou energetické úspory.

Akce ENVIKONGRES se v letošním roce koná pod záštitou tří ministerstev – MŽP, MPO a MZe. V čem vidíte význam těchto záštit, jakou konkrétní podporu pro ekologický veletrh znamenají?
Společná záštita těchto tří resortů ukazuje na nutnost stále vyšší provázanosti jejich kompetencí v praktickém životě. Diskuse o integrované prevenci a omezování znečištění v zemích střední a východní Evropy, která je hlavní náplní kongresu, nabízí možnost neformálních jednání a vysvětlování postojů a stanovisek. Z hlediska resortů je důležitá možnost získat odezvu na implementační legislativu, zodpovídat konkrétní připomínky a pomoci při formování budoucích záměrů jednotlivých firem, obcí a regionů.

Jakým způsobem bude MŽP akci ENVIKONGRES podporovat?
MŽP se zúčastní výstavním stánkem s propagačními materiály (jedním z nich je i tématické vydání časopisu Planeta s příspěvky přednášejících) a řadou doprovodných akcí, kde odborní pracovníci budou přednášet a diskutovat o nové legislativě, dotačních programech, nové politice životního prostředí. Důležitou součástí je i seznamování zájemců s implementačními postupy a s tím, co nás po vstupu do EU v oblasti životního prostředí čeká.

Od letošního ročníku zaznamená veletrh ENVIBRNO celou řadu zásadních změn (dvouletá periodicita akce, změna termínu, změna souběžně konaných veletrhů – ve společnosti IBF, URBIS, SHK a ELEKTRO, ale hlavně naprosto novou orientaci na implementaci směrnice IPPC, což znamená odklon od řešení dílčích problémů k integrované ochraně životního prostředí.) Jak vnímáte tyto změny, v čem mohou být event. přínosem, jaký bude jejich dopad?
Osobně si myslím, že tyto změny budou pro veletrh přínosem. Jarní termín je výhodný pro zavádění nových poznatků do praxe během daného roku, důraz na implementaci směrnic IPPC ukazuje na přechod ke komplexní ochraně životního prostředí, což odpovídá celosvětovým trendům, spojení několika veletrhů přitáhne a může v pohledu na problém ovlivnit mnohem více lidí.

Jsou nějaké problémové okruhy a otázky, k jejichž řešení by právě ENVIKONGRES mohl napomoci?
Nevím, jestli jsou kongresy tím správným místem pro řešení problémů. Spíše je důležité problémy zmapovat a poté je v klidu řešit. A to je podle mého názoru i účel Envikongresu – posbírat podněty a následně se snažit je vyřešit.

Jaký dopad bude mít v praxi schválení nového zákona a implementace směrnice IPPC v nejbližších letech?
Přínos vidím jednoznačně ve zjednodušení administrativy.   Dosavadní složkový přístup, kdy si provozovatel musel obstarat řadu povolení, souhlasů nebo vyjádření z oblasti ochrany ovzduší, vody, půdy, přírody a krajiny je nahrazován přístupem integrovaným, kdy je vydáváno pouze jedno „integrované“ povolení nahrazující původní složková.

Jaké perspektivy a budoucnost má podle Vašeho názoru veletrh ENVIBRNO? (Další ročník bude v dubnu 2006).
To už budeme plně zapojeni do evropských struktur a  myslím, že o náměty nebude nouze. Například u zákona o IPPC v tom roce bude končit „náběhová lhůta“ a začnou se jím řídit všechny podniky – nově vybudované i ty založené dříve. Důležitým tématem  bude bezesporu nová chemická politika EU či globální změny klimatu.
Děkuji za rozhovor.

Více informací najdete na webových stránkách www.bvv.cz/envibrno.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
10
2. 2022
10-12.2.2022 - Veletrh, výstava
Praha 9 - Letňany
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí