zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)

02.05.2004
Obecné
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)


Komise OSN pro udržitelný rozvoj vznikla v prosinci 1992 za účelem zajištění efektivního plnění závěrů přijatých na Konferenci o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v Rio de Janeiru v červnu 1992. Posláním Komise je zejména posuzovat pokrok na mezinárodní, regionální a národní úrovni v implementaci doporučení a závazků obsažených v dokumentech vzešlých z UNCED (Agenda 21, Deklarace z Ria a Zásady udržitelného rozvoje lesů), rozpracovat politické směrnice pro další aktivity k pokračování UNCED a dosáhnout udržitelného rozvoje a prosazovat dialog a budovat partnerství pro udržitelný rozvoj s vládami, mezinárodním společenstvím a hlavními zájmovými skupinami zmiňovanými v Agendě 21 jako klíčových představitelů, kteří hrají hlavní úlohu v přechodu k udržitelnému rozvoji.

Komise OSN pro udržitelný rozvoj je pracovní komisí Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a má 53 členů, kteří jsou voleni na období tří let. Jedna třetina členů je volena na údobí jednoho roku. Ostatní (nečlenské) země, agentury OSN a akreditované mezivládní a nevládní organizace se mohou účastnit jako pozorovatelé. Komise se schází jednou ročně (zpravidla v dubnu) na cca 14 denním zasedání.

Česká republika byla členem Komise v letech 1994, 1998-2000, 2001 a 2002. V roce 2001 zastávala ČR předsednickou funkci a v roce 2002 místopředsednickou funkci.

V prosinci 2001 pověřilo Valné shromáždění OSN 10. zasedání Komise přípravou Světového summitu o udržitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg, JAR, 26.8.-4.9.2002).

Světový summit o udržitelném rozvoji se mj. zabýval také budoucí úlohou Komise. V této souvislosti je významnou kapitolou kapitola XI. - Institucionální rámec pro udržitelný rozvoj, shrnující řadu žádoucích institucionálních i jiných opatření jak na mezinárodní scéně (v rámci OSN) tak v národním měřítku.

Summit mj. rozhodl, že Komise by měla i nadále představovat fórum pro diskusi problematiky integrace tří dimenzí udržitelného rozvoje na nejvyšší úrovni a hrát hlavní úlohu při sledování plnění závěrů WSSD. Bylo dohodnuto transformovat Komisi tak, aby byla její práce efektivnější a více zaměřená na implementaci a pokrok k dohodnutým cílům a závěrům a na rozšířený dialog mezi vládami a partnery. Činnost Komise by se měla přesunout od dosavadních všeobecných úvah nad problémy směrem k více detailním analýzám pokroku při dosahování dohodnutých cílů a závěrů.

Pro tyto účely byl pozměněn mandát Komise a počínaje rokem 2004 probíhá jednání Komise ve dvouletých cyklech. Oproti minulosti nově kladený důraz na implementaci přijatých závazků požaduje posun ve způsobu práce CSD, a to od všeobecných tématických diskusí směrem k vyhodnocování pokroku v dosahování cílů a úkolů WSSD a dalších velkých mezinárodních konferencí a k diskusím nad způsoby zlepšení pokroku. První rok každého cyklu bude vždy věnován analýze a hodnocení pro vybraná témata. Druhý rok bude věnován politickému procesu pro stejná témata a negociaci příslušných rozhodnutí na zasedání CSD.

Pro jednotlivé dvouleté cykly počínaje CSD-12 v roce 2004 jsou určena následující projednávaná témata:

2004/2005 - voda a sanitární služby, lidská sídla

2006/2007 - energie pro udržitelný rozvoj, průmyslový rozvoj, ovzduší, změna klimatu

2008/2009 - zemědělství, rozvoj venkovských oblastí, půda, sucho a desertifikace, Afrika

2010/2011 – doprava, chemické látky, odpadové hospodářství, důlní činnost, desetiletý rámcový program udržitelných vzorců spotřeby a výroby

2012/2013 – lesy, biologická rozmanitost, biotechnologie, turistika, hory

2014/2015 – oceány a moře, mořské zdroje, malé ostrovní rozvojové státy, zvládání katastrof

2016/2017 – vyhodnocení plnění Agendy 21 a Implementačního plánu WSSD

ZDROJ: MŽP ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí