zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak získat peníze na infrastrukturu

03.06.2004
Obecné
Jak získat peníze na infrastrukturu
Jednou z možností pro podnikatele, kteří chtějí získat dotace, je operační program s názvem Infrastruktura. Ten vznikl sloučením původně dvou samostatných programů, které se věnovaly dopravě a environmentální problematice. V současné podobě je rozdělen do tří hlavních částí (tzv. priorit).
Priorita číslo jedna se věnuje rozvoji dopravní infrastruktury s celostátním významem - železničním tratím, silnicím 1. třídy, letištím a také vodní dopravě. Okruh možných žadatelů o podporu je v této části víceméně striktně vymezen - jsou jimi vlastníci, správci či provozovatelé tratí, silnic nebo letišť.
Snahou druhé priority je snížení důsledků dopravy na životní prostředí. Předkládané projekty by měly být zaměřeny na snížení nebo odstranění negativních vlivů dopravy na krajinu, na omezení hluku, podporu ekologičtějších způsobů dopravy, než je doprava silniční, podporu zavádění alternativních paliv a studijní a výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy. Žadatelů je v rámci této priority více (například u kombinované dopravy se jedná nejen o vlastníky a správce infrastruktury, ale i veřejných dopravně-logistických center, u alternativních paliv a studijních a výzkumných projektů).
Pro prioritu číslo jedna a opatření 2.1 v rámci druhé priority platí, že výzva bude jenom jedna a žádosti (jak v elektronické, tak i tištěné podobě), je možné předkládat od 26. června letošního roku na Ministerstvo dopravy. Konečným termínem pro překládání žádostí je konec září. Žádosti budou průběžně posuzovány a hodnoceny.
U zbývající části priority číslo dvě je situace jiná - i zde je sice možné předkládat žádosti od stejného data, ale příjem končí již 26. srpna tohoto roku.
Výše podpory z prostředků Evropské unie může být maximálně 75 procent. U investic, které budou přinášet značné čisté příjmy, je příspěvek omezen na polovinu, u investic do podniků je tato horní hranice 35 procent. Předpokládá se, že prostředky budou doplněny i z jiných národních zdrojů - například krajů a státního rozpočtu.
Obnova environmentálních funkcí území je název třetí priority. Ta se specializuje na problematiku ochrany životního prostředí a na realizaci preventivních opatření, které by snížily následky povodní a zvýšily retenční schopnost krajiny. Ochrana čistoty vod je podporována budováním a rozšiřováním čistíren odpadních vod a rozšířením kanalizačních systémů.
Díky využívání šetrných technologií při spalování a využívání obnovitelných zdrojů energie by mělo dojít ke zvýšení kvality ovzduší. U odpadů by se mělo jednat o budování zařízení na jejich třídění, recyklaci a vyšší využívání.
Žádat o tuto dotaci mohou hlavně obce, kraje, svazky obcí, občanská sdružení anebo právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům.
Autor pracuje v RAVEN Consulting
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí