Projekt Phare zaměřený na posuzování vlivů na životní prostředí byl úspěšně dokončen

Twinningový projekt byl zaměřen na soulad české legislativy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) se směrnicemi EU.
17. srpna 2004

EIA

Projekt Phare zaměřený na posuzování vlivů na životní prostředí byl úspěšně dokončen

Zahájen byl v únoru roku 2003 a trval 18 měsíců, celkové náklady ve výši 550 000 eur byly financovány z programu Phare. Projektu se zúčastnilo 16 expertů na oblast životního prostředí z Německa, Rakouska, Švédska a Nizozemí, kteří se podělili o své zkušenosti s českými kolegy z ministerstva životního prostředí a krajských úřadů.

 

Hlavní aktivity a výstupy:

 

·        Analýza právní, organizační a praktické implementace EIA a SEA v České republice včetně konkrétních doporučení pro další zlepšení,

·        Workshopy zaměřené na mezistátní EIA, SEA a účast veřejnosti,

·        Školící semináře a metodický materiál o EIA pro pracovníky úřadů vykonávajících EIA,

·        Informační materiál o EIA pro investory a širší veřejnost.

 

 

Projekt se uskutečnil ve spolupráci Federálního ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti SRN, německé Federální agentury pro životní prostředí a Ministerstva životního prostředí České republiky.

Zvláštní důraz byl v průběhu projektu kladen na spolupráci se státními úřady na národní i krajské úrovni, stejně jako s nevládními organizacemi a univerzitami.

 

Twinningový poradce z Německa zodpovědný za projekt, pan Harald Jendrike ze saského ministerstva životního prostředí a zemědělství v Drážďanech, konstatoval:

 

“Po více než deseti letech praktických zkušeností dosáhly EIA a SEA v České republice vysoké úrovně. V určitých ohledech jsou tyto dva environmentální nástroje dokonce propracovanější než v některých “starých” členských státech EU. I přesto byly zjištěny některé drobné nedostatky  a náš projekt napomůže České republice tyto mezery překonat a ještě více zdokonalit oba dva nástroje. Je také dobrým základem pro budoucí spolupráci mezi Českou republikou a jejími sousedy, především Německem, v oblasti životního prostředí.˝

 

Více informací o projektu na www.env.cz

 

Zdroj: MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů