zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energie je u nás stále levnější než v EU

08.09.2004
Obecné
Energie je u nás stále levnější než v EU
Výrazný jednorázový cenový skok nastane v okamžiku, kdy i ČR uplatní takzvanou energetickou daň, což nebude dříve než v roce 2007, říká v rozhovoru Jan Bena z portálu TZB-info.

LN: Předpovídat vývoj cen plynu v roce 2005 je asi jako věštit z křišťálové koule. Přesto - domníváte se, že můžeme v lednu 2005 očekávat další zdražení?

V České republice došlo během devadesátých let k poměrně intenzivní plynofikaci, která byla podpořena právě nízkou cenou plynu. Instalovaná plynová zařízení a vybudovanou infrastrukturu budou domácnosti i firmy využívat a plyn nakupovat.
Protože výrazný pokles poptávky nelze očekávat, ceny spíše porostou nebo přinejmenším neklesnou. Oproti ostatním komoditám patří ropa a plyn mezi suroviny, jejichž cena je ovlivněna i faktory čistě politickými.
Přestože nejsem politickým komentátorem, dovolím si tvrdit, že konflikty na Blízkém východě i hrozba celosvětového terorismu budou přetrvávat, nebude existovat jistota nepřerušené produkce a dodávek strategických energetických surovin, a bude tak vytvářen další tlak na růst cen.

LN: Proč zdražuje plyn, je jasné. Od ledna příštího roku ale prý můžeme očekávat také zdražení elektřiny a uhlí. Proč energie tolik zdražuje?

Představte si uvažování uhelné společnosti, která vidí, že plyn zdraží o 11 procent. Bude zlevňovat, když ví, že ti, kdo dosud používají uhlí, na plyn nepřejdou, a ti, kdo používají plyn, možná začnou opět spalovat uhlí?

LN: Jak si ČR stojí oproti jiným evropským zemím, co se týče cen energií?

Ceny energií v ČR jsou zhruba na úrovni šedesáti procent úrovně cen v zemích EU. Energie jsou u nás tedy poměrně levné. Rozdílnosti v cenách do značné míry závisejí na tom, jaká daň z přidané hodnoty a jaké spotřební daně jsou na energie v jednotlivých zemích uvaleny. Na podzim minulého roku přijala EU, jako krok ke sblížení cen energií, nařízení, které rozšířilo seznam komodit, na které budou členské státy povinny uplatňovat minimální spotřební daň jednotně v rámci celé EU. Vedle pohonných hmot, došlo od 1. 1. 2004 ke zdanění i ostatních energií, tedy zemního plynu, uhlí a elektřiny.
Česká republika zatím tyto daně neuvaluje a vyjednala přechodné období. Až přechodné období skončí, což nebude dříve než v roce 2007, dojde ke zvýšení cen. Kromě odlišné míry zdanění existují další faktory, které přispívají k rozdílnosti cen v jednotlivých zemích. Jsou to výrobní náklady a kupní síla obyvatelstva. Výrobní náklady jsou v České republice nízké u elektřiny, a proto můžeme elektrickou energii v nemalých objemech vyvážet. Kupní síla českého obyvatelstva je také nižší než ve většině států EU. Oba tyto faktory vysvětlují, proč jsou u nás ceny energií na relativně nízké úrovni. Opakem je například Německo, Británie nebo Itálie, kde jsou energie relativně drahé.

LN: Můžeme očekávat, že se ceny energií v ČR budou přibližovat cenové hladině v zemích EU?

Ceny energií se budou postupně vyrovnávat s cenami v EU. Tento proces je víceméně jistý, protože trhy s energiemi budou v rámci Evropy stále méně a méně regulované. Velké energetické společnosti budou působit v několika zemích, a to obdobným způsobem a s analogickým obchodním modelem.
Ceny energií porostou přibližně tak, jak poroste koupěschopnost Čechů, a v horizontu několika let se dostanou na průměrnou úroveň v EU. Výrazný jednorázový cenový skok nastane v okamžiku, kdy i ČR uplatní takzvanou energetickou daň, jak jsem se již zmínil dříve.
Pokračování na straně 20

Dokončení ze strany 19
LN: Myslíte, že se po zdražení energií začnou lidé vracet k topení dřevem nebo jiným zdrojům?

Lidé samozřejmě začnou vyhledávat alternativní a levnější způsoby vytápění. Tento trend jsme mohli pozorovat již v několika posledních letech. Mnoho výrobců dnes nabízí alternativy ke klasickému plynovému kotli nebo elektrokotli.
Existují ekologické kotle na tuhá paliva nebo dřevěné peletky, instalují se kotelny na spalování biomasy, na našem trhu působí řada výrobců tepelných čerpadel apod. Jakou variantu lidé zvolí, bude záviset na mnoha specifických podmínkách. Každá rodina si musí najít takový způsob topení, který bude nejlépe vyhovovat jejím potřebám.
Svoji volbu by měli lidé pečlivě zvážit a konzultovat s odborníky. Změna způsobu vytápění je téměř vždy spojena s poměrně velkými investicemi do úpravy kotelny a otopné soustavy a nebývá snadná.

LN: Pokud se nyní někdo rozhoduje, zda si má pořídit elektrické, nebo plynové vytápění, co byste mu z hlediska vývoje cen plynu a elektrické energie doporučil?

Myslím si, že změna způsobu vytápění z plynu na elektřinu nebo naopak není krok správným směrem. Je možné, že ceny plynu a elektrické energie pro vytápění se budou navzájem přibližovat a cena za jednotku skutečně využitelného tepla z plynu nebo z elektrické energie bude víceméně stejná.
Současný uživatel by měl v první řadě investovat do instalace systému regulace stávající topné soustavy a odstranění chyb, které často vznikají vinou nekvalitního (nebo žádného) projektu, popřípadě chybou montáže.
Tato investice je relativně nejrychleji návratná. A v druhé řadě je potřeba investovat do celkového snížení spotřeby energie na vytápění svého bytu nebo domu, tedy do zateplení. To je nejúčinnější varianta, jak se zabezpečit proti nárůstu cen energií, a funguje nezávisle na tom, jaký druh energie právě používám. Teplo, které je dodávané do objektu vytápěním, z něj uniká do prostředí s nižší teplotou obvodovými konstrukcemi (stěny, podlaha, okna, dveře, střecha). Aby teplota v objektu neklesala, musí být neustále doplňováno. Není možné této ztrátě tepla úplně zabránit, pouze ji můžeme zpomalit, snížit, a to právě zateplením. Pokud po zateplení spotřebuji polovinu energie než před ním, je i můj účet poloviční. I zateplení ovšem nepředstavuje malou investici, v některých případech je technicky náročné a mnohdy jen obtížně proveditelné.
Pokud se jedná o novostavbu, pak elektrické vytápění bývá investičně méně náročné a uživatel neplatí paušál za plynoměr. Další výhodou je, že podle současné cenové politiky platí až 20 hodin denně stejný, tedy nižší tarif jak pro vytápění, tak pro veškerou ostatní spotřebu elektřiny v domácnosti. Já toto považuji za výhodu dočasnou, protože se podle mne v budoucnu dočkáme rozdělení sazeb za vytápění a za ostatní spotřebu.
Na druhou stranu je elektřina v České republice vyráběna relativně neekologicky v tepelných a jaderných elektrárnách.
V případě plynu musí uživatel domu nebo bytu platit paušály dva, za plynoměr i za elektroměr. Zda se to oproti elektrice vyplatí nebo ne, záleží na celkové spotřebě elektřiny a tepla.
Oproti elektřině je ovšem plyn považován za palivo ekologické. Já budu mít ve svém domě tepelné čerpadlo, které je investičně náročnější, ale výrazně snižuje spotřebu elektřiny, a tím i platby.

LN: Jaké druhy paliv nebo zdrojů energie mají z vašeho pohledu největší budoucnost - z pohledu ekologického i ekonomického?

Na to nedovedu odpovědět. Zásoby ropy a plynu jsou omezené, i když pro současnou generaci jistě postačující. Nevím, zda se v budoucnu prosadí spíše technicky náročné zdroje, jako jsou palivové články, elektrická energie získaná jadernou fúzí, různé formy kogeneračních zdrojů, nebo jednoduché přírodní zdroje, jako je větrná energie, energie získaná spalováním biomasy nebo energie získaná z různých solárních systémů.
Myslím si, že skutečně využitelných zdrojů energie bude v budoucnu dostatek a lidé i firmy budou moci využít několika alternativ podle toho, jaká jim bude nejlépe vyhovovat.

Další údaje o cenách energií, informace o možnostech jejich úspor a texty o alternativních zdrojích energií najdete na www.tzb-info.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí