zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

22.10.2004
Obecné
Krátce - různé

Ekologické centrum Most vydalo knížku, která odpovídá na nejčastější otázky lidí, jimž není lhostejné životní prostředí. Praktická příručka se jmenuje Zelený rádce a vyšla nákladem tisíc výtisků. Zadarmo je k dispozici v knihovnách na magistrátním úřadě či přímo v ekologickém centru

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) rozhodl, že kraj uvolní finanční prostředky na řešení vodohospodářské havárie v obci Malé Březno. O uvolnění těchto finančních prostředků požádal kraj 13. října Magistrát města Ústí nad Labem jako vodoprávní úřad.
Na počátku září šetřil vodoprávní úřad magistrátu města Ústí nad Labem společně s Českou inspekcí životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, havarijní znečištění toluenem v obci Malé Březno. Znečištění zjistil provozovatel vodovodu v Malém Březně v přípojce pitné vody pro čp. 54.
Táž havárie byla následně zjištěna také ve výkopu provedeném provozovatelem v místě napojení přípojky na hlavní řád. Podle výsledků šetření se jedná o starší ekologickou zátěž neznámého původu.
"Celou situaci řešíme urgentně. Předpokládám, že kontaminovaná zemina bude odtěžena přibližně do týdne. Situaci komplikuje fakt, že místo znečištění zasahuje pod komunikaci, což ovlivní cenu sanace," informoval Právo Šulc.

Strakonice - Radnice připravila k příležitosti dnešního Dne stromů vydání publikace Památné stromy Strakonicka. Tato událost patří mezi akce připravené v rámci projektu Rok Stromu.
Publikace obsahuje 24 pohlednic umístěných do kapsy s cyklomapou. Každá z nich bude obsahovat fotografii, perokresbu, základní charakteristiky a výřez z mapy.
Prvních tisíc souborů pohlednic, které spatří světlo světa dnešním dnem, bude neprodejných. "Dostanou se do škol, na obecní úřady, infocentra, ale třeba i na agenturu ochrany přírody či ministerstvo životního prostředí," zmínil se včera vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Jaroslav Brůžek.
Podle jeho dalších informací se v případě zájmu může uskutečnit v krátké době dotisk určený na prodej. Podle předběžných odhadů by se cena měla pohybovat kolem padesáti korun.

Hrobčice - Plánovaná revitalizace Radovesické výsypky, která ze dvou třetin leží v katastru obce Hrobčice, pokročila do další fáze založením obecně prospěšné společnosti Terra Natura.
Zakládajícími členy jsou kromě obce Hrobčice Doly Bílina, město Bílina a tři podnikatelské subjekty. Terra Natura si vytkla za cíl obnovu obcí zaniklých v oblasti Radovesické výsypky, konkrétně částečnou obnovu Hetova.
"Studie počítá s provozováním informačního centra a muzea s relikviemi zaniklých obcí," přibližuje plány starostka Hrobčic Božena Zemanová.
Společnost tu chce provozovat také ekologické zemědělství jako sadařství či pastevecký chov dobytka. Zaměřit se na výrobu biopotravin, sušení ovoce a podobně. Projekt počítá se zavedením naučných, cyklistických a koňských stezek. Lidé by v areálu měli najít i sportoviště.
Náklady na realizaci a provozování areálu budou hrazeny z několika zdrojů.
"Všichni si uvědomujeme, že to bude stát spoustu peněz. Jsme ale teprve na začátku cesty," konstatuje Zemanová.

Rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací v povodí řeky Dyje, kterou dotuje evropský fond ISPA, začne ještě letos. Na projekt jsou vybráni dodavatelé staveb celkem za 1,5 miliardy korun. ISPA uhradí 68 procent nákladů, pěti procenty přispěje Státní fond životního prostředí, zbývající podíl uhradí obce. Projekt na ochranu vod povodí řeky Dyje byl zahájen před čtyřmi lety a účastní se ho 281 obcí a měst.

Litoměřice - Vážně ohrožen se zdál být velkolepý projekt na ekologické vytápění budovy litoměřického městského úřadu. Vyskytlo se totiž podezření na pokles vody ve studni na Mírovém náměstí, na které závisí fungování tepelného čerpadla.
Podle projektu by mělo tepelné čerpadlo odebírat teplo z podzemní vody ve studni a odevzdávat ho budově městského úřadu. Kdyby se podezření na pokles hladiny potvrdilo, celý projekt mohl přijít vniveč.
Ani samotní občané, kteří zaregistrovali ruch u studny na náměstí, nevěděli, co se vlastně děje. Na jejich dotazy odpověděl Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu: "Při doplňování kašny jsme zjistili, že studna dávala míň vody. Vzniklo podezření, že klesá hladina podzemní vody."
Jak připustil, kdyby se podezření potvrdilo, mohly by být problémy s vytápěním nové budovy městského úřadu.
"Musel by se měnit celý projekt. Kontrolní měření ale nakonec pokles vodní hladiny neprokázalo. Došlo jen k poruše elektrického čerpadla, které zásobuje kašnu," s úlevou konstatoval Gryndler.

Sepekov - Dva roky po povodních nyní došlo i na odbahnění rybníka Farka, který se při záplavách vylil do okolí. "Tato akce není záležitostí obce, i když jsme o průběhu prací informováni. Rybník je premonstrátský a stará se o něj Pozemkový fond ČR," uvedl starosta Stanislav Sedláček.
Často bývá problém, kam s odstraněným bahnem ze dna. "Část bude odvezena na pole, kde se zaorá, část by měla být využita při rekultivaci milevské skládky. Postup prací vychází z dohody s odborem životního prostředí městského úřadu," konstatoval Stanislav Sedláček

Blansko Evropská komise uvolnila na ochranu vápencových útvarů a lesních porostů a také na kultivaci pastvin v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras částku 412 256 eur, což je v přepočtu asi 12,8 milionu korun. Peníze půjdou z programu Life Nature a unie bude . nancovat tři čtvrtiny projektu, zbytek zaplatí Česká republika. "Na území Moravského krasu je projekt zaměřen na obnovu teplomilných přírodních stanovišť významných pro Evropskou unii a zahrnutých do systému Natura 2000,"říká vedoucí správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. "Na pátek 22. října jsme připravili ve Sloupu setkání zainteresovaných osob a institucí. Seznámíme je s projektem Life Nature a budeme se také věnovat . nančním nástrojům na podporu zemědělství, lesnictví a venkova, které jsou přerozdělovány Státním zemědělským intervenčním fondem." Nositelem a hlavním organizátorem projektu je základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí