Čtvrtek, 23. května 2024

Slovenský zväz ochrancov prírody má nové vedenie

Slovenský zväz ochrancov prírody má nové vedenie
Necelá päťdesiatka členov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) zasadala 20. novembra 2004 v Považskej Bystrici na svojom X. mimoriadnom Sneme, ktorý sa konal v čase 35. výročia založenia tejto najstaršej environmentálnej organizácie na Slovensku.


Cieľom vrcholového rokovania ochranárov bolo prerokovať správu o činnosti zväzu, o hospodárení zväzu, ale zároveň prerokovať zmeny v Stanovách zväzu a zvoliť si nové vedenie.

Ciele jednodňového pracovného stretnutia boli naplnené a tak môže zväz pracovať pod novým vedením. Ústredný výbor má 5 členov - RNDr. Oľga Removčíková (D.Kubín), RNDr. Vladimír Slobodník (Prievidza), Mgr. Kristína Vorálová (Trebišov), Mgr. M. Papánková (Bratislava), Ing. Kodeřábek (Považská Bystrica) a náhradníkom je Valéria Demková (Prešov). Na čelo bola zvolená RNDr. Oľga Removčíková ako predsedníčka zväzu. Revízorom sa stal František Divok (Spišská N.Ves).

Rokovania sa zúčastnili aj členovia Ústrednej rady ČSOP, ktorí aj týmto chceli vyjadriť obdiv nad prácou slovenských kolegov, ktorí dokázali udržať a rozvíjať aktivity aj bez finančnej pomoci štátu. Zároveň je ich snahou pokračovať v dobrých vzťahoch, spoločných aktivitách, či odborných výmenách, ktoré oba zväzy vždy mali a veríme, že si ich aj vzájomne udržia.

Zvlášť ocenili 20-ročnú tradíciu táborov ochrancov prírody, ktoré sa bez prerušenia realizujú vždy v inej lokalite Slovenska a ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj ochranári z Česka, Poľska, Maďarska, ale aj iných krajín. Ich poďakovanie bolo ukončené odovzdaním pamätných odznakov „Global 500“, ktoré odovzdal l Milan Orálek za ČSOP Za odborné a organizačné zabezpečovanie Východoslovenského TOP si ocenenie prevzal Juraj Popovicz a Valéria Demková.

Celé rokovanie sa nieslo v pracovnom a efektívnom duchu. V jeho závere však prišla smutná správa o veľkej ekologickej kalamite, ktorá sa stala vo Vysokých Tatrách, kde v priebehu niekoľkých hodín veterná smršť zničila 12 tisíc hektárov lesa a ďalších 12 tis. hektárov vážne poškodila, čím sa vlastne lesný porast vo Vysokých Tatrách zlikvidoval.

V závere tlačovej správy z rokovania Snemu sa uvádza: "Všetci veríme, že kalamitu vo zväzu už máme za sebou a pri práci s tou hmatateľnou , budeme spoločne a zodpovedne všetci spolupracovať. Lebo tak, ako hovorí motto snemu Ochrana prírody zušľachťuje nielen tvár Zeme, ale aj človeka“.

Zdroj: www.changenet.sk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů