zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika chce, aby nemocnice přestaly vystavovat novorozence toxickým ftalátům

03.12.2004
Chemické látky
Arnika chce, aby nemocnice přestaly vystavovat novorozence toxickým ftalátům

 

PRAHA – Sdružení Arnika oslovilo přes 450 zdravotnických zařízení (1) se studií (2), která dokazuje, že pacienti téměř všech nemocnic jsou vystaveni působení toxických ftalátů (3), které se uvolňují z měkčeného PVC. Studie mezinárodní organizace Health Care Without Harm (HCWH) (4) také poukazuje na skutečnost, že ftalátům mohou být ve zvýšené míře vystaveni především ti nejmenší – pacienti novorozeneckých oddělení
„Arnika doufá, že obsah studie bude pro česká zdravotnická zařízení natolik alarmující, že je  přiměje k  náhradě zdravotnických pomůcek z PVC (5) za jiné, bezpečnější materiály, ze kterých se ftaláty neuvolňují,“ uvedla vedoucí kampaně Arniky Zdravotnictví bez PVC Mgr. Hana Kuncová.

Arnika studii zaslala taktéž ministryni zdravotnictví, hlavnímu hygienikovi České republiky, pracovníkům Státního zdravotního ústavu a českým poslancům a poslankyním v Evropském parlamentu. Dostali ji také výrobci zdravotnického materiálu, podlahových krytin, nábytku či obalových materiálů, kteří zhotovují své výrobky z PVC. „Po politicích chceme, aby prosazovali zákaz používání ftalátů ve zdravotnických pomůckách, když podobný zákaz existuje např. v kosmetice či v hračkách. Také je vyzýváme, aby prosazovali používání bezpečnějších alternativ k výrobkům z PVC a aby podpořili novou chemickou politiku Evropské unie známou pod zkratkou REACH (6). Ta by mohla k omezení ftalátů významně přispět,“ řekla Kuncová.

Pokud by zdravotníci otevřeně podpořili REACH, měli by tak unikátní šanci v budoucnu využívat princip předběžné opatrnosti a omezit použití DEHP ve svých nemocnicích. „Vždyť právě zdravotnický personál vidí a vnímá problematiku toxických chemických látek mnohem jasněji než většina obyvatel České republiky,“ podotkl mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Přestože se Evropská Unie před několika měsíci shodla na zákazu použití 6 nejpoužívanějších ftalátů v hračkách a dva z nejrizikovějších ftalátů (DEHP a DBP) se nesmějí používat ani v kosmetických přípravcích, u pacientů toto riziko stále trvá. „Je to paradoxní situace, protože například nedonošené děti dostávají při dlouhodobých transfuzích do těla mnohem vyšší dávky toxických ftalátů, než ve styku s hračkami či v kosmetice,“ řekla Mgr. Hana Kuncová.

Některé nemocnice si začínají riziko ftalátů uvědomovat a nahrazují proto výrobky z měkčeného PVC jinými materiály. V České republice jsou prvními vlaštovkami nemocnice Na Homolce, která nahradila infúzní vaky z PVC jiným plastem, a novorozenecké oddělení FN Olomouc, jehož vedení v současné době jedná s výrobci o bez-PVC zdravotnických pomůckách a přístrojích pro své oddělení.

Poznámky:

(1)   Obeslaná zdravotnická zřízení: 90 Hemodialyzačních středisek (HDS) (88 HDS pro dospělé a 2 HDS určené pro děti), veškerá novorozenecká oddělení (cca 360 oddělení) po celé České republice, ředitelé 29 nemocnic po celé ČR.

(2)   Studie Preventing Harm from Phthalates, Avoiding PVC in Hospitals“ – „Ohrožení pacientů ftaláty lze zabránit náhradou PVC výrobků v nemocnicích“ – anglickou verzi studie je možné si stáhnout na následující adrese: www.noharm.org =document&id=918. Český překlad je možné získat na adrese sdružení ARNIKA – Chlumova 17, 130 00 Praha 3. Tiskovou zprávu sdružení Arnika k výsledkům studie najdete na této internetové adrese: www.arnika.org

(3)   Ftaláty – Chemicky se jedná o estery organických kyselin. Nejčastěji používaným ftalátem je DEHP (di-2-ethylhexyl-ftalát nebo také bis-2-ethylhexyl-ftalát). DEHP je znám tím, že způsobuje poruchy rozmnožovacího a hormonálního systému, poruchy ledvin a jater, kde se hromadí.

(4)   Health Care Without Harm (HCWH) – Mezinárodní koalice nemocnic a zdravotnických systémů, lékařů a dalších zdravotníků, komunitních skupin, obvodů zasažených chemickým průmyslem, odborů a ekologických organizací. www.noharm.org

(5)   PVC = polyvinylchlorid – jedná se problematický plast, jehož celý životní cyklus je spojen s toxickými látkami jako např. těžkými kovy, chlorem, vinylchlorid monomerem, dioxiny, kyselinou chlorovodíkovou apod.

(6)   REACH – registrace (Registration), posouzení (Evaluation), autorizace (Authorization) a omezení používání chemických látek (Restriction of Chemicals).

Koho a o co jsme požádali:

Lékaře, lékařky, zdravotní sestry, ředitele nemocnic, vedoucí pracovníky zásobování nemocnic:

Aby zvážili možnost nahradit ve své nemocnici zdravotnické výrobky z PVC jinými, které méně poškozují zdraví lidí, především těch úplně nejmenších a nejvíce exponovaných, a životní prostředí.

Ministryni zdravotnictví ČR, hlavního hygienika ČR, ředitele státního zdravotního ústavu, členy České lékařské společnosti, členy České neonatologické společnosti a české nefrologické společnosti, členky České asociace sester:

-         Aby prosazovali zákaz používání DEHP ve všech zdravotnických pomůckách, když podobný zákaz existuje pro používání DEHP např. v kosmetice či v hračkách.

-         Aby prosazovali používání bezpečnějších alternativ k PVC výrobkům pokud existují a jsou dostupné na trhu především pro ty nejcitlivější skupiny populace, jako jsou novorozené děti, těhotné ženy, ženy, které hodlají otěhotnět, a pacienti podstupující hemodialýzu.

-         Aby doporučovali nemocnicím, hemodialyzačním střediskům a jiným zdravotnickým zařízením po celé České republice, aby nepoužívaly PVC výrobky (jako podlahové krytiny, nábytek, spotřební zboží, apod.) ve svých zařízeních.

-         Aby podpořili novou chemickou politiku Evropské unie známou pod zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals = registrace, posouzení, autorizace a omezení používání chemických látek).

Výrobce zdravotnického materiálu:

-         Aby zdravotnickým zařízením po celé České republice přednostně nabízeli zdravotnické pomůcky vyrobené z alternativních materiálů, které budou cenově srovnatelné s výrobky z PVC.

-         Aby důsledně značili výrobky z PVC a výrobky z alternativních polymerů tak, aby nemocnice věděly z čeho jsou dané zdravotnické pomůcky vyrobeny a mohly tak zvolit výrobky, které jsou pro pacienty bezpečnější.

-         Aby podporovali vývoj alternativních (tj. bez použití PVC) zdravotnických pomůcek a produktů v těch oblastech zdravotnictví, kde v současné době tyto alternativy neexistují na trhu.

-         Aby podpořili novou chemickou politiku Evropské unie známou pod zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals = registrace, posouzení, autorizace a omezení používání chemických látek).

Výrobce zdravotnického nábytku:

-         Aby zdravotnickým zařízením po celé České republice přednostně nabízeli sortiment nábytku pro zdravotnická zařízení z alternativních materiálů (dřevo, jiné druhy plastů než PVC) a bez PVC součástek, doplňků apod. za cenově výhodných podmínek.

-         Aby informovali nemocnice z čeho je daný nábytek vyroben a důsledně značili výrobky či části výrobků z PVC a výrobky z alternativních materiálů tak, aby nemocnice věděly z čeho je nábytek zhotoven a mohly tak zvolit produkty, které jsou bezpečnější pro zdraví lidí i životní prostředí.

Aby podpořili novou chemickou politiku Evropské unie známou pod zkratkou REACH (Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals = registrace, posouzení, autorizace a omezení používání chemických látek).
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí