zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora obnovitelných zdrojů energie

27.10.2008
Energie
Energie
Podpora obnovitelných zdrojů energie
Téma alternativních zdrojů energie a "zeleného" řešení jsou logickou reakcí na vzrůstající ceny energií i tlak na větší odpovědnost k životnímu prostředí.
Proto lze považovat investice do zařízení, která mohou finálně uspořit velkou část celkových energetických výdajů, za velmi důležité.

Financování obnovitelných zdrojů energie (OZE) se jako první na našem trhu rozhodla od 1. září podporovat Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS), a to ve spolupráci s firmami, které za jejich výrobou stojí. Nabízí v této souvislosti klientům možnost využití výhodných slev na pořízení příslušných zařízení. Například lze pořídit v rámci úvěru solární panely na střechu domu za mnohem výhodnějších podmínek než dosud - sleva se pohybuje v rozmezí od 5 do 50 tisíc korun.

SOUČASNÉ TRENDY

Ceny paliv a energií určitě dál porostou. Z hlediska úspor energií a využití OZE je velmi důležité tento trend mapovat k reálnému zhodnocení situace, k efektivní pomoci klientům při rozhodnutí, do jakých typů OZE investovat. To vše s ohledem na perspektivu a cenu nových technologií, jejich obslužnost, dostupnost a dlouhodobost, na cenovou politiku státu a EU při stanovení podpory a výkupních cen energie, ale i zjištění rizikovosti financování příslušných úsporných opatření a výroby energie z OZE. Díky analýze situace je pak možno lépe informovat klienty, aby v této souvislosti pochopili zejména výhody pro ně plynoucí z využití OZE.

Jak dokládají údaje ze statistiky, růst cen energií, vody a další náklady na provoz domácnosti porostou meziročně o více než 8 %. Tomuto nepříznivému trendu mohou konkurovat pouze takové technologie a systémy, jejichž růst přidané hodnoty přesahuje 10 % ročně. Jde zejména o technologie úspor energie (zateplení) a dále o výrobu elektrické energie na bázi fotovoltaiky, kde je za současného ekonomicky přijatelného stavu možnost růstu ještě o 70 %.

OPTIMÁLNÍ SYSTÉMY K ÚSPORÁM

Za známé a hojně využívané OZE se považují energie vody, geotermální energie, energie větru a slunečního záření, biomasa, tepelná čerpadla a úspory díky zateplení.

Pokud jde o možnosti úspor/výnosu při zajištění bytových potřeb občanů, existují úspory přímé ovlivněné fyzikálními principy či parametry materiálů (umožní energii uspořit či efektivně vyrobit). Patří sem teplo, tepelná čerpadla, čističky, solární systémy - ohřev nosného média. Dále se jedná o úspory nepřímé - představují kompenzace energetických nákladů na bydlení, kdy vedle efektivní výroby energie máme možnost tuto energii prodávat na trhu energií a tím kompenzovat náklady na energie jiné. Jejich reprezentantem je zejména fotovoltaika.

V projektu Raiffeisen stavební spořitelny zaměřeného na úspory energie v rámci bydlení je s ohledem na náklady, složitost technologie a dostupnost pro fyzické osoby preferována zejména:

- energie slunečního záření,

- systémy založené na principu tepelných čerpadel,

- úspory energie minimalizací ztrát spojených s únikem tepla a také využití tepla z odpadních systémů.


ARGUMENTY PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE

> Tepelné čerpadlo

Argumentů pro nasazení například tepelného čerpadla je dostatek. Patří sem úsporná technologie vytápění zejména pro rodinné a bytové domy, v současnosti cenová dostupnost a kratší návratnost investice, nezávislost téměř bezúdržbového provozu, snadná regulace a možnost ovládání na dálku, využívající nejmodernější prvky. Tepelné čerpadlo je a z principu vždy bude nejlevnějším způsobem vytápění na elektrickou energii, provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem při mnohem vyšším komfortu, protože většina tepelných čerpadel pracuje zcela automaticky. Jeho nasazením se sníží roční provozní náklady na vytápění a ohřev vody obvykle o 50 až 70 % oproti použití zemního plynu nebo elektrické energie ve formě přímotopu nebo akumulace. Vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány nízkými provozními náklady, obvyklá doba návratnosti investice je zhruba 4 - 8 let (prokázána je v tomto případě nezávislost na cenách energií).

> Fotovoltaika

Fotovoltaické panely na výrobu elektrické energie se osazují nejlépe do šikmých střech orientovaných na jih či jiho-jihozápad. Způsob montáže do střešních systémů je velmi obdobný montáži střešních oken. Tento systém je velmi variabilní a jeho výhodou je velmi snadný provoz a údržba. Doba výstavby se pohybuje okolo 5 měsíců. Životnost fotovoltaických článků je 20 let, kdy výrobci garantují po celou dobu zachování minimálně 80 % jmenovitého výkonu. Náklady na výstavbu se pohybují okolo 100 tis. Kč/1 kWp, kde rozhodující pro stanovení konečné ceny je konstrukce střechy a parametry přípojného místa.

> Zateplování budov

Podmínky (normy) pro zateplení nově stavěných a rekonstruovaných domů, zejména tloušťka stěn a požadované tepelně izolační vlastnosti materiálů, se postupně zvyšují. V ČR je to od 2 W/(m2.K) v roce 1960 na doporučených 0,25 W/(m2.K).

V důsledku růstu cen energií a paliv, omezení emisí CO2 a požadavků Evropské unie lze očekávat další výrazné zpřísňování norem. Optimálním řešením systému zateplení je nízkoenergetický dům. Považuje se za něj taková stavba, která dodrží maximální možnou spotřebu energie na vytápění do 50 kWh/rok na 1 m2 vytápěné plochy.

Ministerstvo životního prostředí ČR zde na příští rok připravuje dotační program, u kterého se dá předpokládat (při splnění uvedených parametrů) výše dotací pro investora projektu až do 40 % celkových nákladů (při kolaudaci staveb).

Pozn.: Informace o všech modelových případech jsou na www.rsts.cz


Modelový případ pro zateplení

> financování zateplovacích systémů pro rodinný dům o zastavěné ploše 130 m2

> tepelné ztráty se sníží z 30 kW na 18 kW, snížením ztrát se ušetří 25 000 Kč/rok

> při použití EPS 12 mm dosáhne součinitel prostupu tepla 21 W/m2K

> celková cena kontaktního zateplovacího systému je 1520 Kč/m2, což znamená u daného RD 210 000 Kč

> celková roční úspora po započtení splátky úvěru činí kolem 14 000 Kč

> úvěr Nízká Hyposplátka ve výši 210 000 Kč, měsíční splátka úvěru 900 Kč

> doba splatnosti úvěru 25 let

> po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření se garantuje nejnižší úrok na trhu: 3,5 % p. a.


Modelový případ pro fotovoltaiku

> financování pro realizaci 10 kWp fotovoltaického střešního zařízení - 100 m2 střešní plochy

> úvěr ve výši 1 milion Kč

> měsíční splátka úvěru 6170 Kč

> doba splatnosti úvěru 23 let

> úvěr Nízká Hyposplátka ve výši 1 milion Kč, měsíční splátka úvěru 6170 Kč

> vyrobenou el. energii povinně odkoupí distributor ČEZ, EON atd.

> prodej el. energie přinese vlastníkovi zisk 10 200 Kč až 12 200 Kč měsíčně, výkupní ceny energie garantuje ERU - 13,46 Kč po dobu 20 let

> vytvořeným ziskem vlastník pokryje měsíční splátku úvěru, navíc mu ale ještě měsíčně zůstane finanční přebytek ve výši 4030 Kč až 6030 Kč

> pro tarif S 061, sazbu PÚ 5,0 % p. a. s pojištěním, dospořování 0,20 % z CČ

> po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření se garantuje nejnižší úrok na trhu: 3,5 % p. a.


Modelový případ pro tepelné čerpadlo

> financování systému vytápění a ohřevu TUV na bázi tepelného čerpadla

> tepelná ztráta domu 18 kW

> náklady na pořízení 360 000 Kč (cena po slevě pro klienty RSTS)

> úvěr Nízká Hyposplátka ve výši 360 tisíc Kč, měsíční splátka úvěru 1200 Kč

> doba splatnosti úvěru 25 let

> roční úspora nákladů na vytápění a ohřev TUV vzhledem ke sníženým platbám za energie o 2500 korun bude přibližně 16 000 korun

> po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření se garantuje nejnižší úrok na trhu: 3,5 % p. a.

Porovnání business case jednotlivých variant úspor a výroby ekologické energie

Druh úspor/OZE Náklady (Kč) Celkový zisk - úspora Kč/rok

Solární systémy 530 000 Ú 24 000

Tepelná čerpadla 360 000 Ú 16 000

Fotovoltaika 1 000 000 Z 72 000

Čističky odpadních vod 90 000 Ú 8 000

Řešení pasivní (zateplení) 210 000 Ú 14 000

Úniky tepla pro domy a byty bez zateplení

dům byt

Okna a dveře 20 - 30 % 40 - 50 %

Obvodové zdi 30 - 50 % 30 - 40 %

Strop či střecha 15 - 35 % 5 - 8 %

Podlaha či sklep 5 - 20 % 4- 6 %

konkrétní a předpokládané

zvýšení cen

V roce 2008

> Elektřina pro domácnosti: 10 % (pro podniky 15 %)

> Plyn: asi 5 %

> Voda: asi 5 %

Předpoklad pro příštích 5 - 10 let:

> Elektřina: 10 -15 % ročně

> Plyn: 5 - 10 % ročně

> Voda: asi 4 % ročně

partneři projektu

Raiffeisen stavební spořitelna oslovila v rámci své kampaně ve prospěch OZE několik firem a domluvila s nimi partnerskou spolupráci:

> ATEG tepelná technika, s.r.o., je výhradní distributor tepelných čerpadel AEG. Tento ekologický energetický zdroj dokáže teplo z vody, země a vzduchu převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Z 1 kWh energické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Financuje-li se například dům hypotékou, zvýší instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky asi o 1200 Kč. Zároveň se však sníží platby energie o 2500 Kč. Díky tomu za rok zbude navíc zhruba 16 000 Kč. Klientům Raiffeisen stavební spořitelny nabízí tento partner záruku 5 let na systémovou techniku, dotaci 10 % na tepelné čerpadlo, solární konektor nebo ventilační jednotku a zdarma projektovou dokumentaci zdroje otopné soustavy.

> Domov EnergoInvest s.r.o. se zabývá výstavbou a provozem solárních panelů. Společnost do 20 týdnů zrealizuje celou stavbu od prvotní analýzy po příjem stavebního povolení, pořízení a montáž zařízení. Pro fotovoltaické střešní zařízení 10 kWp je potřeba asi 100 metrů čtverečních střešní plochy. Zařízení vyrobí za rok zhruba 9100 až 11 350 kWh proudu, který je dodáván do veřejné sítě. Pokud se v roce 2008 uzavře s provozovatelem sítě smlouva o dodávce, obdrží klient po dobu dvaceti let 13, 46 Kč/kWh vyrobeného proudu. To znamená, že solární zařízení ušetří 122 000 až 146 500 Kč za rok. Po odečtení úroků a umoření zůstane pro vlastníka přebytek ve výši 24 000 až 43 500 Kč ročně (nebo 2000 až 3600 Kč měsíčně).

> Master Therm CZ s.r.o. vyrábí a prodává tepelná čerpadla vhodná k vytápění a klimatizaci rodinných domů a komerčních prostor. Pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny má připravenou slevu 10 %.

> Soveko Plast s.r.o. poskytuje technologie v oblasti odpadních systémů, které obnovují a udržují přirozený koloběh vody v přírodě. Dodává septiky, žumpy, čistírny odpadních vod, odlučovač tuku, odlučovač ropných látek, jímku, atypické plastové nádrže pro čistou a špinavou vodu, přečerpávací stanice apod.

> Stiebel Eltron spol. s r.o. rozvíjí obchodní činnost v oboru vytápění a ohřevu užitkové vody na českém a slovenském trhu od roku 1992
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
25
1. 2022
25.1.2022 - Seminář, školení
Plzeň, Hotel Ibis
INISOFT s.r.o.
26
1. 2022
26.1.2022 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
INISOFT s.r.o.
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí