zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozvoj přenosové soustavy ČEPS

13.11.2008
Energie
Rozvoj přenosové soustavy ČEPS

Jednou ze základních činností Provozovatele páteřní přenosové soustavy (PS), akciové společnosti ČEPS, plynoucích ze zákona je odpovědnost za rozvoj PS.

Investiční akce, kterými ČEPS naplňuje tuto povinnost, směřují především k posilování vnitřních a přeshraničních propojení, k připojování nových zdrojů a průmyslových zón, k posilování transformačních vazeb přenosové a distribuční soustavy (PS/DS). To vše při zajištění požadovaných standardů spolehlivosti a bezpečnosti přenosu.

Potřeba naplnění požadavku na soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie, prezentovaného ve Státní energetické koncepci ČR, vedla k programu výstavby nových efektivních zdrojů jak na fosilní, tak plynná paliva. Koncepce počítá s výrobou elektřiny z větrných elektráren s postupným nárůstem instalovaného výkonu až na hodnotu cca 800 MW v období do roku 2015. Vyvedení výkonu z těchto nových zdrojů pak bude mít významný vliv na konfiguraci technické infrastruktury PS.

Nebývalý skokový vzrůst požadavků na rezervaci dodaného příkonu je signalizován v ostravském regionu. Realizace průmyslových zón a oživení těžkého průmyslu v této oblasti spolu s útlumem zdrojů připojených do sítí 110 kV společnosti ČEZ Distribuce vyvolá potřebu nárůstu nového transformačního výkonu o hodnotu cca 700 MW. Takový nárůst spotřeby není možno pokrýt pouze výměnou transformátorových jednotek ve stávajících stanicích za jednotky s vyšším výkonem. Pro spolehlivou dodávku příkonu do oblasti bude nutno vybudovat nový napájecí bod s transformací 400/110 kV.

Investiční nároky vyvolané potřebou vyvedení elektrického výkonu z nových výrobních bloků do PS a nutným rozvojem pro zajištění spolehlivého provozu PS (jak pro zásobování tuzemských spotřebitelů, tak v rámci mezinárodní spolupráce) jsou spojené s vysokou finanční náročností. Tyto akce, pomineme-li značné časové i finanční nároky na získání podkladů pro územní a stavební řízení, vyvolají dále nároky na projekční a dodavatelské kapacity, počínaje výrobou energetického zařízení a konče dodávkou montážních prací.

Dalším faktorem, který je zaznamenáván a v budoucnu lze očekávat jeho narůstající tendenci, je negativní postoj veřejnosti k energetickým stavbám. Negativní postoj veřejnosti může nejen výrazně prodloužit dobu přípravy a realizace díla, ale navíc i vést (a již vede) k řešením, která z hlediska ekonomického a technického nerozvíjí přenosovou soustavu optimálním způsobem. Zajištění spolehlivého chodu PS v průběhu plánované přestavby a posilování stávajících přenosových prvků vyvolá vysoké nároky na koordinaci rozvoje a obnovy, kvalifikované řízení provozu soustavy v reálném čase a na včasnou přípravu a realizaci jednotlivých akcí rozvoje a obnovy.

Ze střednědobého hlediska považujeme za základní faktory ovlivňující rozhodování o rozvoji PS:

* Modernizaci a posilování zdrojové základny v severozápadní oblasti PS ČR;

* Výrazný nárůst spotřeby v severovýchodní oblasti PS ČR (Ostravsko);

* Záměry výstavby větrných elektráren či farem na řadě míst ČR (Krušné hory, Českomoravská vrchovina, Karlovarsko);

* Postupný nárůst spotřeby v řadě oblastí, jehož důsledkem je potřeba posílení transformačního výkonu PS/110 kV v některých částech PS.

Modernizace a posilování zdrojové základny v severozápadní oblasti PS ČR

Investoři elektráren jsou nuceni v dostatečném časovém předstihu zahájit přípravu výstavby nových zdrojů. Vhodnými lokalitami pro výstavbu nových bloků pak bývají areály stávajících výroben s možností využívání stávající infrastruktury.

ČEZ, a.s., jakožto dominantní výrobce elektrické energie plánuje v oblasti severních Čech výstavbu nového klasického (palivem je hnědé uhlí) bloku o výkonu 660 MW v lokalitě Ledvice. Dále pak zvažuje výstavbu dvou paroplynových bloků o výkonu 450 MW v lokalitě Počerady.

Plánované výkony není vzhledem k velikostem možno připojit do sítě 220 kV vybudované v padesátých a šedesátých letech minulého století, protože její přenosová schopnost nedostačuje k vyvedení těchto výkonů. Z toho důvodu musí ČEPS vystavět jak nové rozvodny 400 kV, tak navazující síťovou infrastrukturu.

Mezi klíčová investiční opatření plánovaná společností ČEPS, a. s., v regionu severních Čech patří:

* výstavba nové zapouzdřené rozvodny 400 kV v lokalitě Chotějovice s dvěma transformátory 400/110 kV o výkonu 350 MW,

* přebudování stávajícího vedení 220 kV Chotějovice-Výškov na dvojité vedení 400 kV,

* vybudování nové klasické rozvodny 400 kV Vernéřov s navazujícím vedením do stávající rozvodny 400 kV Hradec u Kadaně,

* zdvojení tří existujících vedení 400 kV rozvádějících výkon ze severozápadu na východ.

ČEPS, a.s. bude podle svého investičního programu v příštích deseti letech realizovat zdvojení nebo přímo výstavbu nových linek. Plánovaně se jedná o 225 km vedení 400 kV a dvě nové rozvodny v celkových nákladech převyšujících 6 mld. Kč.

Zajištění napájení regionu severní Moravy elektrickou energií

ČEPS, a.s., v současné době připravuje a realizuje řadu investičních opatření v regionu severní Moravy. Jsou vyvolána výrazným nárůstem spotřeby elektrické energie v této oblasti a měla by být realizována v koordinaci s ČEZ Distribuce do období let 2009 až 2012. Navrhovaná opatření lze rozdělit na dočasná a systémová.

Dočasná opatření nejsou schopna v plné míře zabezpečit požadovaný nárůst transformačního výkonu. Hlavním důvodem jejich realizace je velmi rychlé zlepšení úrovně zásobování v regionu, které je možno zajistit již v roce 2009.

Systémová opatření jsou zaměřena na dlouhodobé a komplexní řešení zásobování regionu. Vzhledem k rozsahu těchto akcí a z toho plynoucích nároků na jejich přípravu a legislativní zajištění (Environmental Impact Assessment (EIA), tj. studie vlivu stavby na životní prostředí; územních řízení; stavebních řízení) je doba potřebná pro jejich realizaci delší.

Společnost ČEPS, a.s., v regionu severní Moravy plánuje následující opatření:

* instalace třetího transformátoru 220/110 kV v rozvodně Lískovec (r. 2009),

* vybudování nové transformační stanice "na zelené louce" v lokalitě Kletné s dvěma transformátory 400/110 kV o výkonu 350 MW (r. 2011),

* výstavba nového vedení 400 kV Horní Živoříce-Krasíkov (r. 2012),

* výměny transformátorů 250 MW ve stávajících stanicích za jednotky o výkonu 350 MW.

Uvedené akce znamenají, že ČEPS, a.s., ve svém investičním programu bude v příštích čtyřech letech realizovat výstavbu 80 km vedení 400 kV, jednu novou rozvodnu 400 kV, jeden transformátor 220/110 kV o výkonu 200 MW a čtyři transformátory 400/110 kV o výkonu 350 MW v celkových nákladech převyšující 3 mld. Kč.

Zajištění připojení parků větrných elektráren do přenosové soustavy

Jedná se především o větrné elektrárny v Krušných horách, na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě. Celkové výkony v uvedených lokalitách činí cca 700 MW a pro jejich spolehlivé vyvedení musí být vybudovány tři nové rozvodny 400 kV a jedna 220 kV.

ČEPS zajišťuje také možnost vyvedení větrných elektráren do sítí 110 kV Karlovarska, a to přípravou výstavby nové transformační stanice 400 kV Vítkov, s transformátorem 350 MW a její napojení na připravovanou rozvodnu Vernéřov. Tato akce, jejíž ukončení je plánováno na r. 2015, si vyžádá celkové investiční náklady převyšující 4 mld. Kč.

AUTOR: Pavel Švejnar

Autor je ředitelem sekce Správa energetického majetku ČEPS, a.s.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
25
1. 2022
25.1.2022 - Seminář, školení
Plzeň, Hotel Ibis
INISOFT s.r.o.
26
1. 2022
26.1.2022 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
INISOFT s.r.o.
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí