Neděle, 4. prosince 2022

Nové stavby s energetickým průkazem

Od 1. ledna letošního roku mají všichni investoři povinnost nechat zpracovat pro každou novostavbu, včetně rodinného domu, průkaz energetické náročnosti budovy, který je podmínkou pro udělení stavebního povolení.
27. března 2009
Nové stavby s energetickým průkazem
Cílem takzvané energetické certifikace budov je kromě obecné snahy snížit spotřebu energie v souvislosti s prohlubující se energetickou krizí také snaha poskytnout vlastníkům a nájemcům budov informace o reálné provozní náročnosti objektu. V dlouhodobém horizontu mohou mít průkazy skutečně pozitivní dopady. Certifikace by mohla přispět ke zprůhlednění trhu, který zvýhodní nabídku, respektive cenu objektů s úsporným režimem. Dosud chybělo jedno srovnávací kritérium, na jehož základě by kupující nebo zájemce získal relevantní informaci o provozních nákladech nemovitosti.

TRADIČNÍ MATERIÁLY NA NOVÉ VÝZVY NESTAČÍ

Energetický průkaz rozděluje objekty do sedmi tříd podle roční spotřeby energie na jeden metr čtvereční užitné plochy. Budovy projektované v současnosti často splňují pouze minimální normové požadavky, které odpovídají třetí třídě energetické náročnosti (C - vyhovující). Pro splnění lepších tříd (A - mimořádně úsporná a B - úsporná) bude proto nutné zásadním způsobem změnit projektování staveb. Certifikace tak může výrazně přispět k širšímu uplatnění moderních stavebních technologií ve stavebnictví. Tradiční zdicí materiály totiž často splňují normy pro úsporný režim domu jen na hranici přípustného limitu nebo pomocí složitých izolací o vysoké tloušťce, které výrazně navyšují investiční náklady stavebníků.

Typickým příkladem je stavební technologie z pórobetonu YTONG, jehož výjimečné tepelně izolační vlastnosti podstatně překračují požadavky norem a běžné standardy. Obvodovou konstrukci pórobetonových domů není nutné zateplovat, a přesto docela hladce splňují kategorii B energetických průkazů a za určitých předpokladů mohou bez zateplení dosáhnout i na kategorii A.

MODELOVÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zatímco je v mnoha evropských zemích nízkoenergetické bydlení běžným standardem, u nás je jeho podíl stále výrazně nižší. Vedle falešných představ investorů o několikanásobně vyšších investicích se na tom částečně podílí zdrženlivost některých architektů, projektantů nebo realizačních firem ohledně nových technologií a trendů ve stavebnictví.

I proto výrobce pórobetonu YTONG přichází na český trh s novou iniciativou - doporučenými konstrukčními řešeními pro obě úsporné kategorie energetického průkazu, včetně varianty pasivního domu z pórobetonu pro ty nejnáročnější. Tři navržené varianty pro obvodové stěny nabízejí investorům trojí perspektivu dlouhodobých úspor. YTONG tak chce garantovat nejen kvalitu tří systémových řešení, ale i efektivitu investice.

Dostupné nízkoenergetické stavby

Investiční náklady nízkoenergetických staveb z pórobetonu nesnižuje jen jednoplášťový systém konstrukce. Hlavní výhodou bílého pórobetonu je odolnost vůči lidskému faktoru při realizaci a vysoká produktivita práce.

Hodnoty tepelného prostupu deklarované výrobcem a ověřené laboratorně ve zkušebně se u systému YTONG téměř neliší od hodnot, kterých konstrukce dosáhne po vyzdění běžnými zedníky na reálném staveništi. Systém přesného lepení na tenkovrstvou maltu a snadné přesné řezání materiálu eliminuje ve zdivu z pórobetonu tepelné mosty běžné u jiného zdiva. Pěticentimetrový přířezek má stejné vlastnosti jako velký blok, což rozhodně neplatí například u systémů s různými vzduchovými dutinami. Podobné tepelné mosty přitom mohou běžně snížit tepelný odpor vyzděné konstrukce i o 30 až 40 %.

Vyzdít přesnou homogenní stěnu různého tvaru přitom není nijak složité a neznamená zvýšené náklady na práci ani časové zpomalení stavby. Jak ukazují zkušenosti řady realizačních firem, klesají náklady jen u hrubé stavby zhruba o čtvrtinu oproti jiným zdicím konstrukcím. Lehká opracovatelnost tvárnic zeštíhluje rozpočet stavby i v takových položkách, jako jsou rozvody instalací nebo spotřeba omítek. Mokrý proces je u materiálu YTONG minimální, výstavbu tak neblokují žádné technologické přestávky. Pokud tedy zdivo YTONG zkombinujete s kvalitními ostatními konstrukcemi a patřičně vyřešíte jejich vzájemné napojení a potenciální tepelné mosty, můžete dosáhnout nízkoenergetické stavby.


Doporučená systémová řešení pro dané kategorie energetických průkazů


Kategorie B

Obvodové stěny pro energeticky úsporný dům YTONG

Obvodové stěny YTONG Lambda tloušťky 375 mm bez zateplení

pro vyšší komfort za nízké ceny

> o 30 - 50 % nižší spotřeba energií

> obvodové zdivo YTONG Lambda bez zateplení U = 0,26 W/m2K

> minimální tloušťka stěny 375 mm

> průkaz energetické náročnosti - kategorie B - Úsporná stavba

> bez cenového navýšení proti běžným domům

Obvodové zdivo tloušťky 375 mm je velmi štíhlé a přesto má stejné izolační schopnosti jako mnohem dražší zděné stěny s fasádním zateplením.

Snížením tloušťky obvodových stěn proti běžným zděným stěnám (450 - 500 mm) nebo vícevrstvým konstrukcím dochází k podstatně efektivnějšímu využití obestavěného prostoru stavby. Doporučené systémové řešení pro kategorii energeticky úsporného domu je díky tvárnicím YTONG Lambda snadno dostupné každému stavebníkovi.

Výhodná cena materiálu a přesné rychlé zdění zaručují, že energeticky úsporný dům YTONG nestojí víc než novostavby z běžných materiálů.

Obvodové izolační tvárnice YTONG Lambda si zachovávají garantovanou pevnost v tlaku min. 2 MPa (stejně jako u pórobetonu P2-400), nehořlavost a vysokou požární odolnost i srovnatelné akustické parametry.

Díky hygienické a zdravotní nezávadnosti i schopnosti přirozeně regulovat vlhkost vzduchu v interiéru je YTONG Lambda ideálním materiálem pro moderní stavby s vysokými požadavky na kvalitu mikroklimatu v interiéru. Popsané investiční úspory při jeho použití v projektu je možné efektivně vynaložit například na zlepšení izolačních vlastností okenních výplní nebo na pořízení zdravotně i energeticky výhodného systému řízeného větrání staveb.


Kategorie A - B

Obvodové stěny pro nízkoenergetický dům YTONG

Obvodové stěny YTONG Lambda tloušťky 500 mm bez zateplení

pro velmi nízké účty za topení

> o 50 - 70 % nižší spotřeba energií

> obvodové zdivo YTONG Lambda bez zateplení U = 0,2 W/m2K

> rozumná tloušťka stěny 500 mm

> průkaz energetické náročnosti - kategorie B- A - Mimořádně úsporná stavba

> minimální cenové navýšení proti běžným domům

Doporučené systémové řešení pro nízkoenergetický dům YTONG je vstupenkou do světa komfortního bydlení. Dům se obejde bez komplikovaného fasádního zateplení, proto si zachovává důležité přednosti tradičních zděných staveb, především tolik potřebnou schopnost stěn dýchat s interiérem a přirozeně regulovat vnitřní vlhkost vzduchu.

Nadstandardní pohodlí navíc umocňuje i pocit bydlení v ekologickém domě, který je šetrný vůči životnímu prostředí.

Nároky na výkon otopného systému nízkoenergetického domu YTONG jsou až o dvě třetiny nižší než u běžných domů.

Otopná sezóna domu se výrazně zkracuje a k zajištění tepelného komfortu obytných místností stačí i při velkých mrazech topení s minimálním výkonem. Vhodným doplňkem nízkoenergetického domu je řízené větrání s rekuperací tepla. Nejenže šetří značné množství energie, ale hlavně zajišťuje podstatně zdravější a příjemnější vnitřní prostředí domu.


Kategorie A

Obvodové stěny pro pasivní dům YTONG

Obvodové zdivo YTONG třídy P2-400 v kombinaci s izolací YTONG Multipor

Téměř nulové účty za topeníí

> téměř nulová spotřeba energií

> nosné zdivo YTONG s izolací YTONG Multipor U = 0,14 W/m2K

> rozumná tloušťka stěny 500 mm

> průkaz energetické náročnosti kategorie A - Mimořádně úsporná stavba

> nadstandardní výjimečné řešení

Nejnáročnější investory uspokojí prémiové řešení značky YTONG pro pasivní a ekologické domy - nosné zdivo YTONG s vnější vrstvou ze superizolačního pórobetonu YTONG Multipor. Obvodové stěny pasivního domu jsou na první pohled k nerozeznání od běžného zdiva. Jsou stejně silné, pevné i únosné, mají ale dvaapůlkrát lepší izolační schopnosti. Ekologické desky Multipor mají stejné izolační schopnosti jako minerální vlna nebo polystyren. Lépe se aplikují, mají vyšší pevnost a mohou se omítat jako běžné masivní zdivo.

Multipor má identické vlastnosti jako masivní pórobeton. Na rozdíl od stěn s běžným zateplovacím systémem (minerální vlna, polystyren) je souvrství s Multiporem difuzně otevřenou stěnou, která netrpí kondenzací vodní páry a optimálně dýchá. Další přidanou hodnotou Multiporu je jeho požární odolnost.
Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů