Sobota, 26. listopadu 2022

Třetí nejekologičtější škola v kraji chystá projekt ke Dni Země

22. března 2009
Třetí nejekologičtější škola v kraji chystá projekt ke Dni Země

Nová Paka - Stejně jako v loňském roce oslaví i letos studenti a profesoři Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace Den Země. Stane se tak ve středu 22. dubna, což je datum, kdy se Den Země slaví na celém světě.

Loňský Den Země měl na škole podobu mohutného happeningu, který byl vyvrcholením studentského projektu Zelená škola, uskutečněného díky podpoře firmy T-Mobile v rámci programu Malé granty. Tím však ekologické aktivity na škole neskončily.

Škola byla mezitím vyhlášena třetí nejekologičtější školou Královéhradeckého kraje, třídění odpadů se stalo samozřejmostí, autorka projektu Zelená škola Michaela Sehnalová zapojila studenty do celostátního projektu Recyklohraní a ve výčtu aktivit by se dalo pokračovat.

Letošní Den Země bude ve srovnání s loňským komornější, nebude asi takovým „mediálním trhákem“ (loni si dění v Nové Pace povšiml i Český rozhlas a slovenská televize JOJ), zato přinese široké spektrum ekologických aktivit a bude mít i značný praktický přínos. Půjde o skutečný projektový den, kdy se výuka ve všech třídách (s výjimkou maturitních tříd) ponese v ekologickém duchu. Studenti již nyní pracují na projektech, které jim byly vyučujícími jednotlivých předmětů zadány. Výsledky svých prací budou prezentovat ve svých třídách, na panelech ve škole, a nejzajímavější práce budou prezentovány i na stránkách www.gymnp.cz v sekci Projekty granty/Den Země. Zaměření projektů je nejrůznější.

Studentky třídy 2.G například měří hlučnost prostředí na různých místech v Nové Pace. S tím souvisí i další projekt, organizovaný předmětovou komisí zeměpisu, který je zaměřen na monitorování dopravy ve městě. Studenti 3.G zase zjišťují, zda jsou deště v Nové Pace a okolí kyselé. Sekundáni a terciáni sledují výskyt lovné zvěře v okolí města. Nechybí samozřejmě ani projekty zaměřené na třídění odpadu.

Velmi užitečný bude návrh na rekonstrukci učebny matematiky s respektováním environmentálních zásad. Den Země však není jen záležitostí přírodovědných předmětů. V hodinách cizích jazyků vznikne tzv. Ekoworldtropa (podobnost s názvem známé plastiky Entropa není tak úplně náhodná), ve společenskovědním semináři proběhne ekologická debata, studentky pedagogické školy vytvoří píseň s ekologickou tematikou a pro děti z mateřských škol připraví celou řadu her s náměty z přírody.

Součástí Dne Země bude i finále soutěže Přírodovědná liga. A to není zdaleka vše, projektů proběhne několik desítek. Zkrátka: novopacké gymnázium a pedagogická škola a ekologie - to jde dohromady.

Zdroj:Krkonošský deník
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů