Pátek, 1. března 2024

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie – výrazný posun vpred

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie – výrazný posun vpred

O.z. ZA MATKU ZEM víta prijatie zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie Vládou SR. Zákon je výrazným posunom vpred oproti pôvodnému návrhu z júla 2008, má však stále niekoľko ustanovení, ktoré sú v podmienkach Európskej únie neštandardné. O.z. ZA MATKU ZEM sa bude snažiť presvedčiť poslancov parlamentu o prijatie pozmeňovacích návrhov, ktoré by tieto bariéry odstránili.

Povinnosť výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stúpla z pôvodne navrhovaných 12 rokov na 15 a takisto aj zodpovednosť za odchýlku prenesená na distribučné spoločnosti za zvýšila na inštalácie do 4 MW. Zákon ani neplánuje vykrývať rozdiel trhovej ceny elektriny a ceny elektriny z OZE zo štátneho rozpočtu, ale cena elektriny z OZE bude zahrnutá v cene pre konečných spotrebiteľov. Ako ukazuje príklad z Českej republiky, tak konečná cena elektriny pre spotrebiteľov stúpla kvôli OZE iba o 0,5% a to v situácii keď bolo z 4 roky, čo je zákon v platnosti, inštalované desiatky megawattov v OZE.

Schválený zákon je výrazný posun vpred a vítame jeho schválenie Vládou SR.“, uviedol Pavol Široký, koordinátor programu energia o.z. ZA MATKU ZEM. „Stále sú však v zákone ustanovenia, ktoré sú neštandardné v iných krajinách EÚ, kde sú podobné zákony v platnosti už roky. Za takýto neštandardný považujeme aj návrh zodpovednosti za odchýlku vo výrobe elektriny prenesenú na plecia distribučných spoločností iba pri inštaláciách menších ako 4 MW. Podobné ustanovenie nenájdeme v žiadnej inej krajine EÚ.“, dodal Široký.

Viaceré organizácie a firmy takisto požadovali garantovanie výkupu elektriny z OZE nie iba na 15 ale 20 rokov, tak ako je to napr. v Nemecku, Španielsku, Rakúsku alebo v Dánsku.

Obnoviteľné zdroje majú veľký potenciál aj na Slovensku a v prípade seriózneho záujmu zo strany zodpovedných orgánov by mohli pokrývať v roku 2020 až 70% spotreby elektriny (v súčasnosti 14-18% z veľkých vodných zdrojov). Podiel vodnej energie by mohol stúpnuť na 22-25%, veterná energia by mohla pokrývať 6%, slnečná a geotermálna energia 4% a biomasa okolo 30% spotreby elektriny. Ak by sme v plnej miere realizovali programy efektívneho využívania energie a programy úspor energií (25-30% súčasnej spotreby elektriny) je viac ako reálne dosiahnuť 100% spotreby elektriny na Slovensku z obnoviteľných zdrojov energie už v roku 2030.

Viac informácií: Mgr. Pavol Široký – siroky@zmz.sk, 0903-791060
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů