Neděle, 4. prosince 2022

Směrem k eEnvironment, k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí v Evropě

30. března 2009
Směrem k eEnvironment, k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí v Evropě

„Integrace znalostí o životním prostředí v Evropě“, znělo hlavní motto konference Towards eEnvironment (Směrem k eEnvironment), která se  konala 25.- 27. března 2009  v Praze. Evropská komise chce vybudovat Sdílený  informační systém o životním prostředí v Evropě, který  poskytne kvalitní a ověřené informace.

V dnešní době existuje v Evropě množství informačních systémů o životním prostředí. Cílem Evropské komise je však vybudovat Sdílený informační systém v Evropě  pro životní prostředí  (Shared Environmental Information System - SEIS), jednotnou vstupní bránu k informacím o stavu, vývoji životního prostředí a aktivitách  ve prospěch jeho ochrany. K tomuto záměru svolalo české předsednictví v Radě EU tento týden do Prahy mezinárodní konferenci Towards eEnvironment.

Konference, kterou slavnostně zahájil I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík spolu s prorektorem Masarykovy univerzity v Brně Janem Svatoněm, se zúčastnilo přes 400 účastníků z celého světa, mimo jiné ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Jacqueline McGlade, ředitel Programů pro sledování Země Evropské kosmické agentury (ESA) Volker Liebig, náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.
Sdílený informační systém pro životní prostředí v Evropě zajistí široké veřejnosti, veřejné správě, firmám, ale i médiím  snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí  v zemích Evropské unie. SEIS bude pracovat s geografickými informačními systémy, které umožní zobrazovat mapy o stavu životního prostředí. Dále bude obsahovat  např. informace o   kvalitě a kvantitě vody, o nakládaní s odpady, o stavu ovzduší, monitoring půdy, údaje o chráněných územích, emisní limity, platnou legislativu a další užitečné garantované informace. Bude také využívat  globální monitorovací systém pro životní prostředí a bezpečnost.
Mezinárodní konference  Towards eEnvironment se zaměřila na výměnu informací mezi vědci, veřejnou správou, evropskými enviromentálními agenturami, firmami a institucemi, které jsou zapojené do zpracování informací o životním prostředí, jakož i  koncovými uživateli. Na závěr konference zástupci členských státu EU  přijali  Memorandum k SEIS. Tento významný dokument bude předán Evropské komisi jako doporučení českého předsednictví k dalšímu zavádění SEIS. „České předsednictví  touto konferencí chtělo přispět k rychlejšímu zavedení Sdíleného informačního systému o životním prostředí v EU, a tak umožnit nejen veřejné správě a firmám, ale i široké veřejnosti lepší  elektronický přístup k ověřeným informacím,“ řekl první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

„Konference  upozornila také na rozvíjející se činnost v oblasti informačního systému pro oblast životního prostředí a umožnila odborníkům navázat bližší spolupráci,“ zdůraznil na závěr předseda konference profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity v Brně.

Ve čtvrtek 26. března v Betlémské kapli proběhlo jako součást konference slavnostní předání cen za  nejlepší příspěvky ve čtyřech sekcích k využití informačních technologií v oblasti životního prostředí. V mezinárodní konkurenci si první cenu v sekci Globální monitoring životního prostředí  a bezpečnosti (Global Monitoring for Environment and Security- GMES)  odnesli zástupci z České republiky, Jiří Čtyřoký a Michal Pochmann, za svůj příspěvek Atlas města Prahy pro územní plánování.

Konference byla organizována Masarykovou univerzitou v Brně ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Evropskou komisí, Evropskou agenturou životního prostředí a Evropskou kosmickou agenturou. Na organizaci e podílely také CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Česká kosmická kancelář, Ústav informatiky AV ČR a Český hydrometeorologický ústav.

Více informací včetně příspěvků z konference naleznete  na www.e-envi2009.org.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů