Pondělí, 5. prosince 2022

Znáte báňská vyznamenání?

Znáte báňská vyznamenání?

Báňská ocenění

Záchranářský záslužný kříž

Záchranářský záslužný kříž Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a odevzdává předseda Českého báňského úřadu.

Medaile Jiřího Agricoly

Medaile Jiřího Agricoly Zřizovateli resortní medaile Jiřího Agricolly jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český báňský úřad. Resortní medaile se uděluje k ocenění pracovníků v organizacích podléhajících dozoru Státní báňské správy, pracovníků Státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím a pracovníků jiných odborů, kteří se o rozvoj hornictví zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili. Právo předávat rezortní medaile Jiřího Agricolly má každý zřizovatel, v případech hodných zvláštního zřetele předávají zřizovatelé medaile společně.

Zlatý Permon

Zlatý Permon Cena za bezpečnost v hornictví - Zlatý Permon se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky. Cenu propůjčuje a uděluje, na základě rozhodnutí komise, jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu v kategoriích:

  • I. kategorie - hlubinný důl (černé uhlí, lignit, uran)
  • II. kategorie - povrchový uhelný lom (hnědé uhlí)
  • III. kategorie - povrchový lom (pískovny, štěrkovny atd., minimálně 51 zaměstnanců)
  • IV. kategorie - podzemní stavitelství včetně těžby nafty (minimálně 51 zaměstnanců)
  • V. kategorie - organizace s maximálně 50 zaměstnanci

Cena za bezpečnost práce v hornictví se propůjčuje na základě žádosti a uděluje v měsíci březnu za předcházející kalendářní rok.

ZDROJ: Státní báńská správa ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů