Neděle, 4. prosince 2022

Krátce - různé

7. dubna 2009
Krátce - různé

Obchodní loďstvo vypouští do ovzduší téměř milion tun jemných prachových částí ročně, což značně ohrožuje hlavně zdraví obyvatel v pobřežních oblastech. Jde o polovinu více pevných emisí, než produkují všechny automobily na celém světě, uvádí studie amerického úřadu pro otázky klimatu NOAA.

Obyvatelé Olomouce se brání proti nadměrnému hluku. Ředitelství silnic a dálnic zažalovalo pět lidí z Rolsberské ulice, tedy hlavní trasy na Přerov, která patří mezi nejhlučnější v Olomouci. Snaží se dosáhnout snížení hluku na hranici, kterou povoluje zákon. Lidé usilují o svá práva od roku 2007, zatím marně.

Komise vítá dnešní rozhodnutí Rady EU ohledně přijetí předpisu týkajícího se používání ekologicky nezávadných vozidel veřejnými úřady. Opatření se zaměřuje na stimulaci poptávky po automobilech, jejichž výroba a provoz bude šetrná k životnímu prostředí. Předpis má za úkol zmírnit spotřebu energie, snížit množství emisí a další environmentální dopady spojené s provozem a výrobou aut. Pro usnadnění procesu implementace spustila Evropská komise na toto téma také internetovou stránku.

Ptákem roku 2009 je skorec vodní
Shodou okolností je také erbovním ptákem Správy CHKO Žďárské vrchy. Projekt, který běží už 20 let, si klade za cíl ochranu a výzkum druhů, o kterých se málo ví. V minulosti se tak ptákem roku stal čáp bílý, vlaštovka nebo orel mořský. Letos padla volba právě na skore.
Tento ptačí druh je velmi specifický svým způsobem života a také prostředím, ve kterém žije. Jsou to tekoucí vody, nikde jinde se skorec nevyskytuje. Výjimečný je tento druh také tím, že je to pěvec a za potravou se potápí.

Přírodní oblast útesů na severu Irska Giantęs Causeway, která patří do seznamu Světového dědictví UNESCO, se může těšit na nové turistické centrum. Stavební záměr v předpokládané hodnotě 18 milionů liber, který má nahradit tamní požárem zničenou budovu, byl započat už loni v červnu. Nyní ho posvětila i severoirská vláda. Na financování se bude více než 9 miliony liber podílet také Severoirský úřad cestovního ruchu. Samotné stavební práce by měly začít na konci letošního roku, aby mohlo být centrum v roce 2011 otevřeno veřejnosti. Stačilo však málo, a návštěvnické centrum zůstalo pouze v obrysech designérských plánů: V lednu loňského roku je totiž tehdejší ministr životního prostředí smetl ze stolu.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) na konci března vyhlásil výběrové řízení na agenturu pro zajištění direct mailingu informačních materiálů pro program Green Investment Scheme. V rámci něj SFŽP plánuje podporovat využití obnovitelných zdrojů a úspor energie. Sedmiměsíční zakázka s plánovaným startem na počátku června a rozpočtem pět milionů korun má termín uzávěrky 14. dubna.

V dnešním projektu Snapshots se zaměříme na internetové recenze a vnímání obchodů. Čtvrtina dotazovaných během posledního roku napsala na internetu recenzi na nějaký produkt či službu, přitom muži častěji. Z grafu je patrné, že nejčastěji se jedná o věci spojené s počítači. Pokud jde o vnímání samotných obchodů, polovina dotazovaných se domnívá, že většina českých společností je ke svým zákazníkům férová. Pozitivnější jsou muži a důvěra roste s věkem. V současné době jsou téměř dvě třetiny lidí ochotny blokovat výrobce, jehož produkty přispívají ke znečištění. Téměř všichni dotazovaní si také myslí, že společnosti by měly být penalizovány za znečišťování životního prostředí. Navíc více jak čtyři pětiny by uvítaly, kdyby se v obchodech neprodávaly produkty, které znečišťují životní prostředí.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů