Pátek, 2. prosince 2022

Waste-to-Resources: sympozium a specializovaná výstava moderního zpracování odpadů

Potřeba snížit emise skleníkových plynů, rostoucí ceny surovin a legislativní požadavky, jako např. směrnice EU o zavážkách, vedla mnoho zemí k výstavbě zařízení pro zpracování odpadů.
Waste-to-Resources: sympozium a specializovaná výstava moderního zpracování odpadů

Trendem je využití technologií, které třídí složky odpadu a umožňují maximální možný podíl recyklace. Těmito technologiemi jsou mechanicko-biologické zpracování odpadu (MBT) a třídění pomocí čidel.

Vzhledem k velkému pokroku ve snímacích technologiích a nepřetržitému růstu cen druhot-ných surovin je senzorické třídění využitelné dokonce v zařízeních pro zpracování nevytřídě-ného odpadu.

Tyto technologie jsou součástí třetího mezinárodního symposia a výstavy s tématikou MBT a zařízení pro separaci odpadu (Waste-to-Resources), které se budou konat od 12. do 14. / 15. května 2009 v německém Hanoveru. Patronát nad akcí převzal německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel. Během tří dnů představí experti z 20 zemí své novinky a praktické zkušenosti.
1. den: obecná témata, strategie, různé technologie zpracování odpadu
2. den: mechanicko – biologické zpracování odpadu
3. den: zpracování tuhé topné směsi (RDF), třídění recyklovatelných komponent, analýza odpadů

Každá prezentace bude simultánně tlumočena v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Předchozí konference z roku 2007, které se zúčastnili odborníci z 37 zemí, se již stala světově nejvýznamnější konferencí s tímto zaměřením.

První den bude zahájen prezentacemi o praktickém zpracování odpadů v různých zemích. Následovat bude diskuze na téma odpadových strategií, zahrnující například:

• Volba mechanicko-biologického zpracování odpadů a/nebo spalování
• Budoucnost nakládání s odpady: potřebujeme odpady stále ještě spalovat?
• Bude za dvacet let ještě existovat mechanicko-biologické zpracování odpadu?
• Je plazmová technologie vhodná pro zpracování tuhého komunálního odpadu (TKO)?
• Posouzení rizik pro využití kompostu z TKO.

Druhý den se stanou hlavním tématem nové technologie mechanicko-biologického zpracování odpadů a rozšíření a optimalizace existujících zařízení se zřetelem na všechny typy těchto zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována požární bezpečnosti v recyklačních zařízeních.

Třetí den se bude zabývat především tématy souvisejícími se tříděním pomocí čidel a analýzou odpadu. Po prezentacích na téma integrace těchto technologií při MBT a RDF bude následovat diskuze o senzorickém třídění recyklovatelných položek. Nakonec proběhnou příspěvky pojednávající o analýze materiálových toků (mass-balancing) a analýze vlastností odpadu. Budou porovnány metody z různých evropských zemí s prezentací rychlého testu pro určení stupně biologické stabilizace.


15. květen nabízí dvě exkurze, směřující do zařízení s anaerobním MBT a kogeneračním RDF umístněném v papírnách. V rámci výstavy, která bude probíhat současně s konferencí, se budou prezentovat přední společnosti působící v odvětví nakládání s odpady.

Více informací naleznete na: WASTE-TO-RESOURCES

Organizátorem je Wasteconsult international, www.wasteconsult.de.


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů