Pondělí, 5. prosince 2022

Akce Magistrátu hl.m.Prahy ke Dni Země

8. dubna 2009
Akce Magistrátu hl.m.Prahy ke Dni Země

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy připravil informační akci pro veřejnost nejen k problematice odpadů u příležitosti svátku Dne Země, který připadá na 22. 4. 2009.

Na území 18 městských částí Prahy probíhá od 16.dubna do 16.května 2009 informační kampaň pro veřejnost k tématům ochrany životního prostředí, a to především k třídění odpadů a jejich následného využívání. Kampaň probíhá formou informačního stánku umístěného každý den na území jedné městské části. Občané se mohou seznámit s názornými ukázkami sběrných nádob a svozové techniky, diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděného odpadu, dozvědět se jak lze správně nakládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze jaké chráněné území, kde získat bližší informace o životním prostředí v Praze, atd. v rámci kampaně budou probíhat i zajímavé akce a soutěže pro děti a vzdělávací programy k tématům: Obaly a odpady a domácí ekologie.

Děti se mohou těšit na nejrůznější hry a aktivity, související s obaly a odpady: životní cyklus výrobků, historie obalových materiálů, modelové třídění, doba rozkladu, nebezpečné odpady, recyklované výrobky, aj.

U stánku si občané mohou vyzvednout zdarma různé informační materiály (letáky, brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny malé mini popelničky, tištěné odpadové hry, plakáty, a jiné zajímavosti.

Informační akce je připravena ve spolupráci s úřady daných městských částí, se svozovou společností Pražské služby a.s. a s dalšími partnery: Asekol, Elektrowin, Ekolamp a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Kampaň zajišťuje pro Odbor ochrany prostředí MHMP základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec.

Informační kampaň probíhá na většině městských částí od 10:00 do cca. 18:00.

Časový harmonogram informační akce v městských částech:

Městská část:

Datum akce:

Místo konání akce

MČ Praha 8

16. 4. 2009

Parkoviště před ÚMČ Praha 8

MČ Praha 21

17. 4. 2009

U obchodního centra Lidl při Starokolínské

MČ Praha 5

20. 4. 2009

Pěší zóna Anděl

MČ Praha 3

21. 4. 2009

Nám.Jiřího z Poděbrad - naproti ZŠ

MČ Praha 9

22. 4. 2009

V blízkosti Vysočanské radnice

MČ Praha 13

23. 4. 2009

Prostranství u Metra Lužiny

MČ Praha Libuš

24. 4. 2009

Areál ZŠ Meteorologická

MČ Praha 15

25. 4. 2009

Hostivař - Toulcův dvůr, ekologické centrum hl.m.Prahy

MČ Praha 12

25. 4. 2009

Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA

MČ Praha 10

27. 4. 2009

Před obchodním centrem Tesco Eden

MČ Praha 14

28. 4. 2009

Prostranství u Metra Rajská zahrada

MČ Praha 1

29. 4. 2009

Ovocný trh

MČ Praha 11

30. 4. 2009

U východu z metra Opatov

MČ Praha 7

4. 5. 2009

Ortenovo náměstí 34 – u ZŠ T.G. Masaryka

MČ Praha 19 - Kbely

6. 5. 2009

U altánu v ulici Katusická před obchody

MČ Praha 16

7. 5. 2009

Radotín, Nám. Osvoboditelů, před nákupním centrem

MČ Praha 6

14. 5. 2009

Dejvice, Vítězné nám.

MČ Praha 18 - Letňany

16. 5. 2009

Na Staré návsi v Letňanech

V Praze, 24. 3. 2009

Zpracoval: Mgr. Ing. P. Holý (OOP MHMP)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů