Čtvrtek, 1. prosince 2022

Evropští právníci diskutovali v Praze o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí

9. dubna 2009
Evropští právníci diskutovali v Praze o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí

V úterý 7. dubna se v Praze konal odborný seminář právníků EU pro životní prostředí (NEEL). Odborníci z členských států Evropské unie jednali o praktických nástrojích a opatřeních, které mohou vést k lepší vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí.

Jedním z témat semináře je otázka přístupu k právní (soudní) ochraně podle evropské legislativy. Evropská komise již v roce 2003 představila návrh směrnice k této problematice, projednávání však bylo krátce poté v orgánech EU pozastaveno. Některé členské státy měly tehdy k návrhu výhrady, neboť směrnice by podle nich příliš zasahovala do jejich národních soudních systémů.

Česká republika v rámci svého předsednictví znovu debatu o návrhu směrnice otevřela, neboť přístup veřejnosti k soudům vnímá jako jeden z klíčových nástrojů pro lepší aplikaci environmentálního práva. Návrh směrnice obsahově souvisí i se závazky podle tzv. Aarhuské úmluvy [1], jejíž smluvní stranou jsou všechny členské země EU i samotná Evropská společenství.

„Na pražském jednání jsme diskutovali případné úpravy návrhu směrnice, které by mohly vést ke sblížení doposud rozdílných postojů jednotlivých členských států,“ řekl Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ČR, který jednání předsedal.

NEEL (Network of EU Environmental Lawyers) je skupina, do které patří specialisté na právo životního prostředí z členských zemí EU (z ministerstev, příslušných agentur a dalších institucí) a také zástupce Evropské komise. Jde o sdružení založené v roce 2005, jehož cílem je především výměna odborných zkušeností a poznatků spojených s přípravou a aplikací evropského práva v oblasti ochrany životního prostředí. Odborné semináře NEEL se konají pravidelně dvakrát ročně, pořadatelem je vždy předsedající země Rady EU.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 Sb. m. s.), která je pro Českou republiku závazná od října 2004.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů