Sobota, 26. listopadu 2022

Ekologické stavby mohou být estetické

10. dubna 2009
Ekologické stavby mohou být estetické

Trendy při terénních nebo zahradních úpravách směřují ke stále častějšímu využívání gabionů. Ty oplývají několika vlastnostmi, které napomáhají nejen k hospodárnějšímu a ekologičtějšímu počínání v oblasti stavebnictví, ale i k usnadnění začlenění staveb do přírodního prostředí nebo zvýšení jejich estetické hodnoty v rámci měst.

Gabiony, svařované tkáňové koše, původně používané při budování vnitrozemských vodních cest jako podpůrní a protierozní opatření. Uplatnění však naleznou taky v jiných oblastech. Takovými jsou například stavba stěn, protihlukových bariér, fasádních obložení. V poslední době našli využití i dekorativní charakter v architektuře nebo zahradnictví a pod. Užitečné jsou taky z ekonomického i ekologického hlediska.

Gabiony lze naplnit různým typem materiálů, v závislosti od požadovaného užití a co nejlepšího spojení s okolním prostředím. Kromě kamenů, písku, půdy či štěrku je možné použít i recyklované materiály odolné vůči mrazu a tlaku. Jako příklad takového materiálu můžeme uvést stavební suť nebo recyklovaný beton.

Ekologická hodnota gabionů vyplývá také z využití rostlin při stavbách. Některé druhy rostlin mají schopnost odstraňovat ze vzduchu drobné částice, které v atmosféře představují jednu ze základních hrozeb pro naše zdraví. Způsobují nebo zhoršují vážné nemoci dýchacího ústrojí. Listy rostlin tyto částice absorbují, přičemž déšť je následně odstraní.

Na českém trhu působí od roku 1998 výrobce plotů, kontroly přístupu a zádržných zařízení - Betafence, který získal jako první oprávnění používat v případě gabionů značku shody CE. Znamená to, že tento produkt splňuje všechny požadavky na kvalitu a bezpečnost podle kritérií evropských směrnic.

Zdroj:Sokolovský deník
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů