Sobota, 26. listopadu 2022

Při požáru v liberecké spalovně mohly do ovzduší unikat dioxiny

20. dubna 2009
Při požáru v liberecké spalovně mohly do ovzduší unikat dioxiny

LIBEREC - V důsledku zahoření odpadu ve sběrné jímce spalovny Termizo v Liberci došlo k rozsáhlému požáru, který požárníci likvidovali několik hodin. Požár začal v sobotu 18. dubna zhruba ve 13,30. „Při požáru odpadů s obsahem chlorovaných látek vznikají vysoce nebezpečné dioxiny. Ke chlorovaným látkám patří i PVC, s nímž se v komunálním odpadu setkáme často. Požár ve spalovně v Liberci asi nebyl výjimkou a nebyl také prvním takovým případem v České republice, ani v liberecké spalovně komunálních odpadů,“ komentoval případ RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Ve spalovně hořelo už v roce 2004, shodou okolností také v dubnu.

Nekontrolovaným spálením jedné tuny odpadu může podle odhadů Programu pro životní prostředí OSN (UNEP) do ovzduší uniknout až 1000 mikrogramů dioxinů (vyjádřeno v TEQ). „To je hodně, uvážíme-li, že koncentrace dioxinů v životním prostředí se měří v jednotkách o dva řády nižších, tedy v pikogramech,“ řekl Petrlík.

Dioxiny při požárech sice nezpůsobí hned nějakou otravu obyvatel, ale spadem se dostanou do potravního řetězce a kontaminují tak i potraviny, které pak jíme. Z hlediska bezprostředních dopadů je daleko více znát chlorovodík, který se ovšem na rozdíl od dioxinů při požárech běžně měří. Podle ujištění hasičů do ovzduší v Liberci žádné škodlivé látky neunikly. „Vztahuje se to zřejmě na jmenovaný chlorovodík, ale těžko na dioxiny, které se při podobných požárech běžně neměří,“ vysvětlil Petrlík.

K požárům dochází ve spalovnách v České republice pravidelně. K největším patřily opakované požáry ve spalovně v Chropyni anebo ve spalovně Ekotermex Vyškov, ale ani ty se nevyrovnaly tomu, v jehož důsledu 7. 3. 1997 zcela lehla popelem spalovna nebezpečných odpadů Emseko ve Zlíně. „Přesto nemusí spalovny odpadů zpracovat a veřejné projednávat bezpečnostní zprávy podle zákona o prevenci závažných havárií,“ dodal Petrlík.

Spalovna požádala koncem roku 2008 o změnu integrovaného povolení. Mimo jiné již nechce čistit část svých popílků od dioxinů, k čemuž se společnost Termizo zavázala v roce 2006.

Seznam požárů a dalších havárií ve spalovnách odpadů v České republice, při nichž došlo anebo mohlo dojít k únikům dioxinů a dalších toxických látek najdete na adrese: www.arnika.org.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů