Neděle, 27. listopadu 2022

Jak si přivydělat ekologickou diplomkou?

20. dubna 2009
Jak si přivydělat ekologickou diplomkou?
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica vyhlásili VII. ročník Soutěže diplomových prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Nejlepší diplomové práce budou oceněny finanční i věcnou odměnou. Ceny předá hejtman Jihomoravského kraje na studentské konferenci v listopadu 2009. Obhájené diplomové práce je třeba doručit v tištěné a elektronické podobě spolu s jednostránkovou anotací (minimálně 3000 znaků) v elektronické podobě, kopií posudku vedoucího diplomové práce a oponenta a svým kontaktem (jméno, adresa, tel., e-mail) do 30. června 2009 do Domu ochránců přírody na Panské 9 v Brně.

Přihlásit se mohou všichni studenti, kteří obhájili diplomovou práci na podzim 2008 nebo budou práci obhajovat v létě 2009 na téma životní prostředí a/nebo ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích - práce bakalářské a práce diplomové. Vítězové obou kategorií získají každý po 10 000,- Kč.

V loňském roce udělila komise zvláštní cenu Mgr. Bronislavě Mužíkové za komplexní zpracování významných krajinných prvků na Ivančicku. Práce významně podpoří státní ochranu přírody a stane se podkladem pro místní samosprávy.

Každý účastník soutěže obdrží sborník, který bude obsahovat anotace diplomových prací. Výsledky nejlepších prací budou moci účastníci soutěže prezentovat na výše zmiňované konferenci.

Soutěž by měla přispět k navázání či prohloubení spolupráce vysokých škol s Jihomoravským krajem a také k setkávání studentů různých vysokých škol a fakult, které spojuje zájem o životní prostředí a ekologii.

„Kromě finanční a věcné odměny mají soutěžící příležitost pochlubit se se svou prací ostatním a navíc řada vítězů a vítězek z předchozích kol soutěže na sebe díky soutěži upozornila a navázala kontakt se svými budoucími zaměstnavateli,“ uvedla pracovnice Ekologického institutu Veronica Hana Chalupská.

Výsledky předchozích ročníků a anotace všech prací, které se doposud soutěže zúčastnily najdete zde: www.veronica.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů