Čtvrtek, 1. prosince 2022

Bohatý doprovodný program na Watenvi

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu Watenvi bohatý doprovodný program.
21. dubna 2009
Bohatý doprovodný program na Watenvi

Určen je nejen pro odborníky, ale též pro představitele měst a obcí. Zaměřen bude na dotační politiku i na legislativu v tomto oboru. Veletrhy budou ofi-ciálně zahájeny 26. května před pavilonem D a potrvají do 28. května 2009. Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi zahrnuje 15. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

 

Setkání evropských vodohospodářů

Už den před veletrhem bude zahájen dvoudenní Meeting EUREAU, jehož pořadateli jsou Sovak ČR a Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Jde o setkání členů sdružených v asociaci výrobců a dodavatelů vody ze zemí Evropské unie. Tato platforma bud zaměřena především na součinnost těchto orgánů v souvislosti s různými směrnicemi, zásobováním a nakládáním s vodami, s legislativou apod. jednotlivých zemí. Bude též místem setkání Vodních ředitelů ze 27 zemí EU.  25. května také začne tradiční třídenní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni.

 

Setkání vodních ředitelů EU a ukázky ochrany proti vodě ve světě

Ve čtvrtek 28. května se uskuteční setkání vodních ředitelů evropské sedmadvacítky pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Tradičně bude Česká protipovodňová asociace v bazénu před pavilonem Z předvádět ukázky ochrany proti povodním. Na praktické zkušenosti s budováním protipovodňových opatření ve vybraných městech bude zaměřena mezinárodní konference nazvaná „Principy ochrany před povodněmi ve světě“. Systémy vlastních opatření budou prezentovat města Praha, Drážďany, Hamburk, New Orleans, Rotterdam, Londýn, Benátky, Winnipeg, Hitzacker a další. Další blok přednášek se bude týkat mobilních protipovodňových hrazení a harmonizace způsobu testování v rámci EU.

 

Nová legislativa o vodním hospodářství a o odpadech

Ihned po zahájení veletrhu se bude konat seminář na téma Nová legislativa – odpadové hospodářství, ekologické škody, vodní hospodářství. Pořádá ji ministerstvo životního prostředí a organizuje SOVAK ČR. Je rozdělena do dvou bloků. První se bude zabývat přehledem a vývojem odpadové legislativy, zákonem o odpadech, různými vyhláškami o biodopadech, zákonem o předcházející ekologické újmě a její nápravě a vyhláškou o zajišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. V druhém bloku budou přednášky o nové legislativě v oboru vodního hospodářství a novele zákona o vodách.

 

Financování z programů EU i ČR

Druhý den veletrhu 27. května je doprovodný program věnován financování projektů. Uskuteční se konference Odpady 2009 a jak dál, kterou organizuje STEO spolu ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. O programech financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací se bude hovořit na stánku Státního fondu životního prostředí. Půjde zejména o dotace z Operačního programu Životního prostředí, představeny budou už schválené projekty.

 

Poradenství na veletrhu

V Poradenském centru na veletrhu Watenvi návštěvníci najdou odpovědi na to, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Zájemci se tam seznámí s novými projekty společnosti Enviweb s.r.o., například s ekologickými výrobky a souvisejícími službami. Novinkou letos bude projekt EKOzboží, který nabídne možnost spolupráce při jeho prodeji. Jde o internetový obchod prostřednictvím portálu. Dalším projektem je EnviMarket, který podává především přehledné informace o firmách zaměřující se na životní prostředí.

Součástí expozice bude i ochutnávka hmyzu, nebudou chybět ukázky živých tvorů vhodných ke konzumaci, ze kterých budou na místě mistři kuchařského umění připravovat  gurmánské speciality.

 

Soutěže

V rámci veletrhu Watenvi se uskuteční i řada soutěží. Například Vodárenská soutěž zručnosti, soutěž učňů obor instalatér a výstavy Vodohospodářská stavba roku 2008 a Výstava nejlepších fotografií z fotosoutěže Voda v technologickém procesu.

 

Jana Tyrichová

manažer PR a reklamy WATENVI

Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů