Čtvrtek, 1. prosince 2022

Ekonomická krize: Nová příležitost pro tržní nástroje v politice životního prostředí

29. dubna 2009
Ekonomická krize: Nová příležitost pro tržní nástroje v politice životního prostředí
Řídící výbor evropské neziskové organizace Green Budget Europe (GBE) dnes zasedá v Praze na Ministerstvu životního prostředí. Členové výboru  jednají o tržních nástrojích v politice životního prostředí v době hospodářské krize.

GBE využije příležitosti, kterou nabízí revize směrnice o zdanění energetických produktů a přezkoumání rozpočtu EU, aby se pokusila prosadit cílenější a soudržnější využívání zdanění energetických výrobků a odstranění podpor škodlivých pro životní prostředí. Ve stávající hospodářské krizi vidí GBE unikátní příležitost ovlivnit jednání o ekologické daňové reformě na evropské i celosvětové úrovni.

„Zejména ve světle celosvětové kodaňské dohody o klimatické změně, jež by měla být uzavřena v prosinci 2009, musí Evropa přesvědčit rozvíjející se a rozvojové země, že náklady na provedení ekologických daňových opatření, které mohou představovat krátkodobou či střednědobou zátěž pro ekonomiku, jsou mnohem nižší než dlouhodobé dopady nečinnosti,“ říká Anselm Görres, mluvčí Green Budget Europe. „Protikrizová opatření musí zohledňovat požadavky životního prostředí. Jsem přesvědčena, že je to  efektivní cesta,“ dodává náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

„Odpovídající závazky jsou mimo jiné obsaženy ve Strategii udržitelného rozvoje EU a Šestém akčním programu pro životní prostředí,“ vysvětluje Görres. “Pevně věřím, že Komise bezodkladně – nejpozději do konce tohoto roku – předloží plán reformy dotační politiky tak, aby byly odstraněny tzv. ‘perverzní dotace’, které mají značně nepříznivé účinky na životní prostředí a jsou jednoznačně dlouhodobě  neudržitelné.“

Green Budget Europe (GBE) je celoevropská zastřešující organizace, která podporuje užívání tržních  nástrojů v politice životního prostředí jak v rámci EU, tak mimo území Unie. Organizace GBE, evropská platforma, jež na vysoké úrovni ovlivňuje enviromentální a finanční politiku, byla založena v Bruselu v září 2008 v reakci na obecně vnímanou potřebu vzniku občanského sdružení, které by se zaměřovalo na ekologickou finanční reformu a tržní nástroje  v zemích EU. Členy GBE jsou politici, zástupci podnikatelského sektoru, nevládní a mezinárodní organizace a  zástupci výzkumu.

Iniciativa GBE je  projektem společnosti Green Budget Germany/Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. Jedním z významných členů poradního výboru organizace je odcházející místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Více informací naleznete na: www.foes.de a www.foes.de.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů