Sobota, 26. listopadu 2022

Konference o nakládání s chemickými látkami začíná v Ženevě

11. května 2009
Konference o nakládání s chemickými látkami začíná v Ženevě
Ve švýcarské Ženevě se od 11. do 15. května uskuteční 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM2). Delegaci českého předsednictví povede první náměstek ministra životního prostředí České republiky Jan Dusík.

Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami je rozhodujícím orgánem  Strategického přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami (SAICM).  Cílem SAICM je dosáhnout správného nakládání  s chemickými látkami po celou dobu jejich životnosti tak, aby do roku 2020 byly používány a vyráběny způsobem, který umožní snížit jejich nežádoucí účinky na lidské zdraví a životní prostředí. SAICM  byl přijat na prvním zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami v roce 2006 v Dubaji a mohou se do něho zapojit nejen národní  vlády, ale také mezinárodní a mezivládní organizace, nevládní sektor, zájmové svazy a průmysl.

Cílem ICCM2 je vyhodnotit, jak probíhá proces implementace SAICM. ICCM2 se bude také zabývat metodologií pro zařazování dalších činností i konkrétními návrhy nových oblastí, kde je nutná mezinárodní spolupráce, např. oblast nanotechnologií, elektronického odpadu, chemických látek ve výrobcích a olova v barvivech.  

Delegace České republiky a Evropská unie bude prosazovat přijetí dlouhodobých pravidel týkajících se navrhování, posuzování a řešení nových témat souvisejících s mezinárodním nakládáním s chemickými látkami a podporovat, aby výměna informací o nanotechnologiích, nanomateriálech a chemických látkách ve výrobcích na globální úrovni byla rovněž předmětem Strategického přístupu.

„České předsednictví se bude snažit, aby na závěr konference byla přijata výzva k většímu propojení ochrany zdraví, životního prostředí a správného nakládání s chemickými látkami,“ řekl Jan Dusík, vedoucí delegace českého předsednictví.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů