Neděle, 4. prosince 2022

Eco Driving, téma, o kterém se hovoří

Při hledání úspor se stále více skloňuje termín "Eco driving".
24. května 2009
Eco Driving, téma, o kterém se hovoří
Nejedná se o žádné hodnoty emisí, jde o ekonomickou a bezpečnou jízdu, economical driving, nikoli ekologickou. Tato disciplína začíná být nyní i v České republice tématem aktuálním.

Co Eco driving přináší? Především úsporu paliva (až 30 %), zvýšení průměrné rychlosti a v neposlední řadě snížení emisí z výfukových zplodin, a snížení opotřebení vozidla. Už samotný rizikový management, je-li správně a důsledně aplikován, přináší úsporu paliva, Eco driving pak další dodatečnou úsporu. K tomu je hlavním smyslem Eco drivingu zvládnutí předvídavé a ohleduplné jízdy. Méně stresu za volantem znamená nižší riziko chyby řidiče (s patřičnými důsledky nehody) a větší psychickou pohodu zaměstnanců, jejichž práce většinou nespočívá pouze v řízení vozidla, ale především v dalších činnostech, které firmě přinášejí požadovaný obrat a zisk.

OD TEORIE JE DALEKO K PRAXI

Eco driving je na rozdíl od jiných opatření prevence škod naprosto individuální záležitostí. Jeho princip spočívá v tom, že se na základě technických dat vozidla připraví analýza potenciální úspory paliva a ostatních aspektů Eco drivingu. S řidičem je nutno absolvovat zkušební jízdu (minimálně půl dne), aby se zachytily jeho návyky a zlozvyky. Získaný základ přispěje k vytvoření programu změn, který je určen pouze pro něho. Po osvojení nových návyků následuje kontrola, zda změny ve stylu jízdy prověřovaného řidiče souhlasí s doporučeními. Jedná se tedy o vcelku složitý proces a je na místě využít specialisty a nespoléhat na vlastní aplikaci získané teorie. To nefunguje.

ŠOFÉR POD "PŘÍMÝM" DOHLEDEM

Jinde v Evropě jezdí instruktor s řidičem v jeho voze. Má to jeden zásadní důvod: V momentě, kdy jede řidič v jiném vozidle, snaží se chovat správně (podle svého nejlepšího vědomí a svědomí) a nechová se "automaticky", nehledě na to, že vozidlo nezná a musí si na něj zvyknout. Ve svém autě po chvíli - zhruba po čtvrt hodině, během které se snaží před instruktorem chovat "správně" - sklouzne ke svým stereotypům a instruktor má lepší možnost odhalit chyby. Také řidič má možnost si nové návyky v "domácím" prostředí lépe osvojit. Naučené návyky ve výcvikovém voze pak v automobilu, který běžně používá, jaksi ztrácí "souvislost".
Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů