Úterý, 29. listopadu 2022

Bárek: obce a města zatím vyčerpaly málo peněz

28. května 2009
Bárek: obce a města zatím vyčerpaly málo peněz

Patnáctý ročník mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu Watenvi představuje na půdorysu ekologie celou vodohospodářskou problematiku. Přináší komplexní pohled na tuto problematiku a spolu s Envibrno řadí tento projekt k jednomu z nejdůležitějších komplexních ekologických veletrhů regionu střední Evropy.

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění komunálních odpadních vod jsou pro naši společnost, obyvatelstvo a podnikatelskou sféru primárními službami, na jejichž bezchybné fungování jsme si automaticky zvykli. Řekl to při slavnostním zahájení veletrhu Watenvi Ivo Bárek, předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. „Z pohledu plnění přístupové dohody České republiky k Evropské unii v kapitole životní prostředí, která byla mimochodem uzavřena jako první, ale vědomí o plnění přístupových závazků a implementace evropských směrnic o vodě, už tak bezproblémové rozhodně nejsou. Nemá valný smysl opakovat a vysvětlovat si již známá fakta, se kterými se jako odborníci setkáváte v poslední době na seminářích, jednáních na příslušných implementačních orgánech administrujících Evropské strukturální fondy či na resortech odpovědných za vyjednávání podmínek čerpání. Současný stav nízkého čerpání evropských dotací právě prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí je však téměř nevysvětlitelný. Odhady ukazují ke konci března teprve 0,5 procenta vyčerpaných peněz ze stanovené částky. Za toto plnění závazku z přístupové dohody zodpovídají představitelé měst a obcí. Přitom právě investice do vodohospodářské infrastruktury jsou pro sídla rozhodujícím faktorem jejich dalšího rozvoje,“ připomněl Bárek.

Hlavním tématem vodohospodářství je v současnosti čištění odpadních vod. Rovněž zajišťování pitné vody má svoji obrovskou váhu. V posledních letech se začínají geograficky významně vzdalovat místa spotřeby pitné vody od zdrojů pitné vody, což s sebou přináší nutnost budování nových přivaděčů. „Na tuto problematiku operační program zatím ve svých výzvách příliš nemyslí. Nová iniciativa Evropského parlamentu právě k nedostatku pitné vody není v této podpoře jakkoli zakomponována. Vzniká tak nový dluh, který budeme muset řešit za pochodu,“ upozornil senátor. Připomněl, že Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se vodohospodářským tématům již tradičně věnuje. V následujícím období bude v parlamentu pokračovat diskuse, která se bude týkat nejen názorů na řešení, ale také kontrole plnění.

Tiskové středisko BVV

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů