Pátek, 2. prosince 2022

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR

Platforma si klade za cíl podílet se na výzvách vyplývajících ze Strategického plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské unie.
2. června 2009
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR

Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spoluúčast na Strategickém plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské komise směřující k zavádění inovativních a čistých energetických technologií.

Založení "Technologické platformy Udržitelná energetika ČR" bylo stvrzeno na pražském inauguračním zasedání, kterého se zúčastnili představitelů průmyslu, akademických kruhů a věcně příslušných exekutivních správních orgánů.

Platforma si klade za cíl podílet se na výzvách vyplývajících ze Strategického plánu energetických technologií (SET Plan) Evropské unie. Proto je důležité posílit komunikaci a spolupráci mezi výrobci, provozovateli a vědeckými pracovišti, jenž mají zájem podílet se na zavádění nových systémů a technologií do energetických sektorů České republiky i Evropské unie. Mezi jejími zakládajícími členy je také společnost ČEZ reprezentovaná v platformě koordinátorem výzkumu a vývoje ČEZ Mgr. Alešem Laciokem, MBA a zástupcem ředitele divize výroba pro vědu a výzkum Ing. Františkem Pazderou, CSc.

„Společným úsilím chceme dosáhnout toho, aby se česká strana aktivně podílela na implementaci SET Planu. Formy mohou být různé – chceme, aby se české subjekty více zapojily do aplikovaného energetického výzkumu, chceme, aby české firmy dosáhly na dotační tituly EU pro zavádění inovativních energetických technologií, chceme, aby středoevropský prostor byl významně vnímán v tomto kontextu a nedocházelo k jeho diskriminaci,“ přiblížil možné aktivity Laciok. Platforma podle něj bude chtít být partnerem státní správy v diskuzi o budoucím směřování energetiky v ČR.

„Jen moderní technologie zajistí dostatek energií, které společnost potřebuje. Zároveň zajistí splnění ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí“ podotkl Aleš Laciok, který byl zvolen předsedou správní rady platformy. Předsedou výkonného výboru platformy se stal ředitel divize jaderné bezpečnosti a energetiky ÚJV Řež, a. s., Ing. Ivo Váša, CSc.

K zakládacím členům "Technologické platforma Udržitelná energetika ČR" patří se řadí Centrum výzkumu Řež s.r.o., ČEPS, a.s., ČEZ a.s., ČVUT v Praze, EGÚ Brno a.s., SDIC, Škoda JS a.s., Škoda Power a.s., ŠKODA VÝZKUM s.r.o., ÚJV Řež, a.s., VŠB —TU Ostrava, VUT v Brně. Aktivitu se současně těší podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Rady vlády pro výzkum a vývoj.

 

Martin Schreier
manažer komunikace ČEZ

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů