Sobota, 26. listopadu 2022

Kralupy – čisté město

5. června 2009
Kralupy – čisté město

KRALUPY NAD VLTAVOU  S nešvary týkajícími se komunální ochrany životního prostředí se potýká prakticky každé město a obec. Mnohdy je na vině nedostatečná osvěta, lhostejnost a nevšímavost. Podstatné je všímat si nejen negativních věcí, ale i pozitivních příkladů. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou se o to snaží prostřednictvím projektu „Kralupy – čisté město“.

Projekt „Kralupy — čisté město“, který realizuje Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou od loňského roku poukazuje jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v našem městě. Díky dotaci od města Kralupy nad Vltavou byly spuštěny internetové stránky projektu. Na nich je možné najít „zelená“ a „černá“ místa s podrobným popisem stavu, návrhem opatření, fotodokumentací a mapovými výstupy. Cílem projektu je poukázat i na ta místa a problémy, o kterých se moc neví. Doposud bylo popsáno 15 černých a 6 zelených míst. Z těch problematických to je např. Podhájí, lesík u dýhárny nebo stezka ke hřbitovu. Naopak z těch zelených je možné jmenovat Masnerovou stezku, park za nemocnicí, ale třeba také předzahrádky u panelových domů č.p. 1057 – 1059 na sídlišti Hůrka.

Na jaře letošního roku podnikli dispečeři ekocentra terénní průzkum, při kterém byla navštívena a znovu zdokumentována většina již zařazených černých i zelených míst. „Objevili jsem, bohužel, pět dalších černých míst. Je to např. otočka autobusů u hřbitova, panelová cesta k bývalé skládce, prostor za stanicí hasičů ČD a další.“ uvedl František Bartoš, dispečer kralupského ekocentra. Kromě zaměření na konkrétní lokality je projekt zaměřen i na jednotlivé tématické oblasti. Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacím o přírodních zajímavostech.  

 „Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání. Současně chceme především v dětech vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijí, o místa která možná bez povšimnutí míjejí při cestě do školy.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí ekologického centra. Právě zapojení škol hraje v projektu významnou roli. Nad každou z lokalit je možné vzít si jakýsi patronát. Podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní, i když aktivitě v tomto směru se meze nekladou. Smyslem je však především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. „Součástí projektu je i příprava metodických materiálů zaměřených na začlenění patronátu lokality do výuky jednotlivých učebních předmětů. Jedná se o praktickou formu environmentální výchovy, navíc s využitím reálného městského prostředí. Domnívám se, že právě zaměření na lokální témata, konkrétní problémy, se kterými se město potýká, může posloužit jako základ pro chápání těch globálnějších problémů nejen v ochraně životního prostředí.“ dodala Hykyšová.

I když je patronát určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina. „Obracejí se na nás lidé, kteří nás informují o problémech ve městě. Často nám posílají fotografie černých skládek. Jejich zájmu o své okolí se snažíme využít právě v projektu Kralupy – čisté město.“ doplnila Hykyšová.

Máte-li tip na nějaké místo, které by si z vašeho pohledu zasloužilo pozornost nebo chcete-li se sami na některou z lokalit zaměřit, obraťte se na bezplatnou linku ekocentra 800 100 574. Více informací o projektu Kralupy – čisté město najdete na internetových stránkách cistemesto.eckralupy.cz. Prvními zájemci, kteří nás kontaktovali o zapojení do projektu, byli Základní škola Revoluční a Dům dětí a mládeže. Zapojte se i Vy třeba jen tím, že zašlete prostřednictvím internetových stránek svůj komentář.


Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
OD Máj, Palackého náměstí 1091, 278 01  Kralupy nad Vltavou
http://www.eckralupy.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů