Neděle, 4. prosince 2022

Cenu Josefa Vavrouška získali Miroslava Knotková a Antonín Buček

5. června 2009
Cenu Josefa Vavrouška získali Miroslava Knotková a Antonín Buček

Prestižní Cenu Josefa Vavrouška obdrželi letos Miroslava Knotková a Antonín Buček. Již po třinácté tak Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 ocenily aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát příkladem pro ostatní. Generálním partnerem Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement.

„Inspirací pro název ceny se stal Josef Vavroušek, který jako federální ministr životního prostředí pomáhal prosazovat koncept trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Jako vůbec první například uspořádal setkání evropských ministrů svého odboru. Jeho odkaz tak dodnes zůstává inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí,“ uvedl Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Cenu, která nese Vavrouškovo jméno, obdrželi v letošním roce dva kandidáti – Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje,o.p.s. a docent na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie MZLU v Brně Antonín Buček.

Miroslava Knotková byla nominována za uskutečnění desítek komunálních projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a úspory energie ve veřejných budovách. Porota také ocenila, že i přes své schopnosti zůstává věrná práci v regionu.

Antonín Buček byl navržen za vytrvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, osvětovou činnost a zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody. Oceněn byl také za propracování teoretických základů územní ochrany přírody.

Výběr finalistů i laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí jedenáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Slavnostní vyhlášení laureátů se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2009 v rezidenci pražského primátora. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5.červen. Více informací o ceně je k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz

kontakt:           Zbyšek Podhrázský, Nadace Partnerství

tel.: 515 903 129, mob: 737 712 893, e-mail: zbysek.podhrazsky@nap.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů