Čtvrtek, 1. prosince 2022

Vyšel zpravodaj ČNS 03/2009

Výběr s prolinky na jednotlivé příspěvky
5. června 2009
Vyšel zpravodaj ČNS 03/2009
V čísle:
- NUSIM 2009
- Návštěva elektrárny Torness
- Smlouva s Jihočeským krajem podepsána
- Ročně přibude přes 20 Temelínů
- Jaderná energie už není v Rakousku tabu
- Africký uran láká asijské investory
- Čína staví jaderné elektrárny s 24 reaktory
- Japonské firmy investují do nového obohacovacího závodu ve Francii
- Severovýchodní Sibiř dostane čtyři plovoucí jaderné elektrárny
- Vietnam využije čínských zkušeností se stavbou a provozem jaderných elektráren
- Zirkonium je pro jadernou energetiku nepostradatelné
- Výběr zahraničních zpráv
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


NUSIM 2009

více zde


Návštěva elektrárny Torness

více zde


Smlouva s Jihočeským krajem podepsána

více zde


Ročně přibude přes 20 Temelínů

více zde


Jaderná energie už není v Rakousku tabu

více zde


Africký uran láká asijské investory

více zde


Čína staví jaderné elektrárny s 24 reaktory

více zde


Japonské firmy investují do nového obohacovacího závodu ve Francii

více zde


Severovýchodní Sibiř dostane čtyři plovoucí jaderné elektrárny

více zde


Vietnam využije čínských zkušeností se stavbou a provozem jaderných elektráren

více zde


Zirkonium je pro jadernou energetiku nepostradatelné

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Čtyři nové jaderné bloky v Itálii

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy a italský premiér Silvio Berlusconi podepsali na společném summitu v úterý 24.02.2009 smlouvu o zahájení úzké spolupráce při výstavbě nových jaderných bloků v Itálii. Tuto spolupráci budou konkrétně naplňovat energetické společnosti ENEL a EdF (Enel CEO Fulvio Conti a EDF Chairman Pierre Gadonneix podepsali Memorandum of Understanding). Konkrétně se v dohodě mluví o pomoci při výstavbě čtyř nových jaderných bloků 3. generace v Itálii a zvýšení podílu ENELu na francouzském jaderném programu. EdF a ENEL připravují vytvoření společnosti (joint venture 50-50) v okamžiku, kdy bude schválen nový zákon umožňující výstavbu nových JE v Itálii. V roce 1987, na základě národního referenda, byl jaderný program v Itálii na 22 let prakticky zastaven. Pokud tato nová iniciativa projde parlamentem, tak se počítá s tím, že by nové bloky mohly být v provozu po r. 2020. V současné době vlastní ENEL podíl 12,5 % akcií na stavěné JE Flamanville 3 a v rámci připravovaného rozšíření spolupráce uvažuje ENEL i o získání nejméně 12,5 % podílu na dalším projektu ve Francii na JE Penly (EPR, celková investice cca 4 miliardy EUR).

Bushehr je připraven k zahájení neaktivních provozních zkoušek

Iránský první jaderný reaktor v lokalitě Bushehr je připraven k zahájení neaktivních provozních zkoušek. JE Bushehr (VVER 1000) je stavěna s pomocí Ruska prostřednictvím společnosti Atomstroyexport. Slavnostní zahájení bylo plánováno na 25.02.2009 za účasti p. Reza Aqazadeh, šéfa Iran’s Atomic Energy Organisation a p. Sergei Kiriyenka, šéfa státní jaderně-energetické korporace Rosatom. Reaktor je zatím bez jaderného paliva, které je však již složené v kontejnerech na lokalitě Busher. Zavážení JP do reaktoru a aktivní provoz se má zahájit až v druhé polovině r. 2009. Výstavba JE Bushehr se táhne již řadu let a zpoždění bylo způsobené dle vyjádření představitelů Iránu řadou okolností, mj. i problémy s dodávkou zařízení a jaderného paliva z ruské strany. Irán plánuje na JE Bushehr postavit zatím pouze dva bloky, i když je lokalita vybrána původně pro čtyři reaktorové bloky. US State Department se vyjádřil minulý týden, že mezinárodní společenství není dosud zcela přesvědčeno, že iránský jaderný program má zcela mírový charakter. Znovu apelují na Irán, aby se vzdal svých technologických zařízení na obohacování uranu, těžkovodního programu a přepracování JP.

Světový rekord v nepřetržitém provozu

Nový světový rekord v nepřetržitém provozu docílili na 2. bloku americké JE Calvert Cliffs (PWR), kde provozovali nepřetržitě po dobu 693 dní.

Společný podnik Siemens a Rosatom

Společnosti Siemens a Rosatom podepsali 03.03.2009 v Berlíně dohodu (memorandum of understanding, MOU) na vytvoření společného podniku joint venture, který má být zaměřen na další rozvoj civilní jaderné energetiky. V tomto společném podniku má mít ruský Rosatom 51% většinový podíl. Podepsání konečné dohody se očekává do konce května 2009. Ve společném prohlášení se říká, že Siemens a Rosatom se chtějí zaměřit na rozvoj ruských reaktorů typu VVER, stavbu nových jaderných bloků, modernizaci stávajících bloků a na celý palivový cyklus od výroby jaderného paliva po decommissioning. Memorandum bylo podepsáno jeden měsíc po tom, co premiér V.Putin pozval CEO fy Siemens p. Petera Loeschera do Moskvy na diskusi kolem možného partnerství a následně též po oznámení vedení Siemensu o chystaném prodeji 34 % akcií, které vlastní ve francouzské AREVA Group. Následující den po zveřejnění memoranda AREVA vydala prohlášení, že Siemens má řadu povinností, které vyplývají z dohody vlastníků akcií AREVA Group, podepsané v roce 2001. Mimo jiné je zde paragraf, který se týká zamezení konkurence bývalých podílníků AREVY. Vytvořením nového joint-venture s Rosatomem by Siemens zřejmě tento paragraf porušil, protože na trhu jaderné energetiky by byli konkurenční firmou.

ElBaradei žádá další zvýšení bezpečnosti a fyzické ochrany

Generální ředitel MAAE p. Mohamed ElBaradei žádá další zvýšení bezpečnosti a fyzické ochrany na veškerých jaderných zařízeních na světě. Řekl to na zahájení jednání Řídící rady MAAE v pondělí 02.03.2009 ve Vídni. Agentura MAAE se chystá zaměřit na zlepšení svého Krizového centra (Incident and Emergency Centre - IEC), které má být připraveno poskytnout efektivnější podporu svým členům při potenciální jaderné události, zejména se to týká nových zemí, které začínají s využíváním jaderné energetiky. Nehledě na to, že výkonnostní ukazatele v oblasti bezpečnosti se všude na světě průběžně zlepšují, tak stále existuje riziko vzniku události nebo záškodnické akce. Z tohoto důvodu zde není žádný prostor pro uspokojení. Dále hovořil o stále narůstajícím zájmu o nové jaderné elektrárny velkého rozsahu, zejména v Číně, Rusku, asijských zemích a v Indii. Kromě toho vzniká nový mezinárodní systém, jenž má umožnit přístup prakticky všech zemí na světě k jadernému palivu a jaderným technologiím (Centra v Rusku a USA).

RWE odkoupí pozemky pro výstavbu nových jaderných bloků v Anglii

Německá společnost RWE si zajistila odkoupení dvou pozemků pro výstavbu nových jaderných bloků na pobřeží v severozápadní Anglii, v oblasti Cumbrie. Obě lokality jsou na pobřeží na typické farmářské půdě a na jedné z nich (nedaleko Sellafieldu) je k dispozici i přenosové vedení s kapacitou 3600 MW do centrální el. sítě. Na druhé lokalitě se přípojné vedení staví a má být dokončeno na jaře 2009. Společnost RWE začíná jednání s místními samosprávami a veřejností, před tím než učiní konečné investiční rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků. Obě tyto lokality jsou mezi předběžně vybranými britským úřadem NDA (Nuclear Decommissioning Authority) pro potenciální výstavbu nových JE. Vláda V.B. má dokončit hodnocení nových lokalit pro JE (tzv. „strategic siting assessment“) do konce března 2009.

Zajištění bezpečnosti a spolupráce v rámci WANO

V Paříži proběhlo 25.-26.02.2009 setkání GŘ a CEO největších energetických společností, které provozují JE na téma zajištění bezpečnosti a spolupráce v rámci WANO za současných ekonomických a politických podmínek. Jednání hostil předseda a CEO Electricité de France p. Pierre Gadonneix a kromě něho se účastnili i CEO energetických polečností z USA, Ruska, Švédska, V. Británie, Francie, japonska, Indie, Číny, Slovenska, Německa a Belgie. Nový předseda WANO p. Laurent Stricker řekl, že za současných podmínek může jaderná energetika přežít a dále se rozvinout jedině za předpokladu, jestliže současní leadři v jaderné oblasti uplatní silné vedení v otázkách jaderné bezpečnosti.

První jaderná elektrárna v Jordánsku

Korejská energetická společnost KEPCO usiluje o získání zakázky na výstavbu první jaderné elektrárny v Jordánsku. CEO společnosti KEPCO p. Kim Ssang-soo při návštěvě Ammánu řekl, že jejich dohoda spěje k závěru a že se jedná o soukromou dohodu s Jižní Koreou, bez veřejného výběrového řízení. Konkurence je v tomto ohledu velká a o podobné zakázky usiluje nejméně šest nebo sedm exportérů jaderného know-how z Kanady, USA, Ruska, Francie a Japonska. Jižní Korea se snaží na mezinárodním trhu o export vlastních jaderně-energetických technologií již řadu let, ale zatím bezúspěšně. V připravovaném výběrovém řízení na novou JE ve Spojených arabských emirátech se bude též účastnit, stejně jako v projektech v Turecku a Číně. Dle dosavadních dohod se má J. Korea finančně podílet na projektu nové JE v Jordánsku (cca 5 miliard USD) asi 20 %. Do roku 2040 má být podíl jádra na výrobě elektřiny v Jordánsku cca 30 %.

Dohoda USA a Jordánska o výstavbě národního úložiště RaO

Ve Washingtonu, DC byla podepsána dohoda mezi USA a Jordánskem o výstavbě národního úložiště radioaktivních odpadů v Jordánsku. Uvedená dohoda se týká vypracování projektu a provedení celé výstavby národního úložiště RaO a jaderných materiálů americkými firmami nedaleko Ammánu, v Jordánsku. (WNN Daily, 9 March 2009).

Zvýšení výroby těžkých komponentů pro nové JE v Rusku

Ruský výrobce těžkých komponentů pro nové JE v Rusku, závod ZiO-Podolsk zvyšuje svou výrobní kapacitu tak, aby byl schopen vyrobit čtyři kompletní sestavy těžkého jaderného zařízení za rok. Společnost vyrábí i tlakovou nádobu pro reaktor BN-800 na rychlých neutronech pro Bělojarskou JE. Jedná se o extrémně velkou zakázku, kde průměr TN je kolem 13 m a kde rotační stůl obráběcí frézy musí mít rozměr kolem 16 m. Do roku 2015 se chystají investovat 2,9 miliardy rublů do modernizace zařízení a rozšíření výrobní kapacity. Budou se zde vyrábět i parogenerátory pro nové jaderné bloky v Novovoroněži, 4. blok Kalininské JE a pro Leningradskou JE. Od roku 2006 společnost ZiO-Podolsk je z 51 % vlastněna Atomenergomashem a dalšími vlastníky jsou Renova Group (25 %) and EMAlliance (24 %).

Irán má právo budovat svoji jadernou energetiku

Ministerský předseda V. Británie p. Gordon Brown řekl, že jeho i další západní země pomohou Iránu vybudovat civilní jaderně-energetický průmysl, ale pouze za předpokladu, že nebude zneužit pro vojenské účely. Na setkání státníků v Londýně p. Brown řekl: „Irán má stejné absolutní právo budovat svoji jadernou energetiku, jako každá jiná země na světě. Ale současně musím říct, že stávající iránský jaderný program je nepřijatelný“. P. Brown připomněl, že je nezbytné uvést do činnosti nový „mezinárodní systém“, který by umožnil všem nejaderným zemím mirumilovně získat nové zdroje energie a odvést je tak od masivního využívání fosilních paliv a snížit tak výpustě CO2 do ovzduší. Irán by měl být první zemí, kde se má tento nový mezinárodní systém otestovat. Irán sice tvrdí, že jeho stávající jaderný program je čistě mírový, ale agentura MAAE odhaduje, že země již nashromáždila takové množství nízkoobohaceného uranu, které stačí k výrobě jaderné zbraně. Bezpečnostní výbor OSN (United Nations Security Council) oficiálně sdělil Iránu, ať neprodleně zastaví všechny své jaderné aktivity do doby, než je bude možné nezávislým způsobem prověřit. P. Brown dále řekl, že V.Británie bude v následujících měsících pracovat ve spolupráci s dalšími zeměmi na detailním návrhu požadovaného systému, který má zajistit bezpečné využívání jaderné energetiky, odzbrojení a nešíření jaderných materiálů a na nové úloze MAAE, kterou bude v tomto ohledu plnit. Irán s ruskou pomocí dokončil výstavbu prvního bloku JE Busher (VVER 1000) a minulý měsíc (únor 2009) zde byly zahájeny neaktivní zkoušky.

Dávky z lékařských expozic se zvyšují

Současné odborné analýzy ukazují, že průměrný američan v současnosti dostává 5x větší dávky radiace z lékařských postupů a aplikací než na počátku 1980-tých let. Lékařský sektor způsobuje v současnosti přibližně polovinu dávkového zatížení průměrné osoby z populace, zatímco jaderná energetika přispívá méně než 0,1 %.

Kompenzace za odstavení bloků JE Kozloduj

Bulharsko požaduje za odstavení svých jaderných bloků Kozloduj 1-4 po Evropské unii větší kompenzaci, než bylo původně dohodnuto.

První jaderná elektrárna v Bělorusku

Zástupce ministra pro energetiku Běloruska p. Mikhail Mikhadyuk zveřejnil, že se připravuje ještě v letošním roce dohoda s ruským Atomstroyexportem o výstavbě první jaderné elektrárny v Bělorusku. Pokud se neobjeví překážky, tak dohoda směřuje k zahájení výstavby prvního bloku v r. 2010 a jeho dokončení v r. 2016. Bělorusko preferuje lokalitu Ostrovets, která se nachází blízko hranic s Litvou. Pro tuto lokalitu se zpracovává EIA. Atomstroyexport se připravuje podepsat dohodu na dodávku 4 bloků VVER-1000.

Smrtelnémé zranění na JE Oskarsham

Na 3. bloku JE Oskarsham ve Švédsku došlo dne 15.03.2009 ke smrtelnému zranění pracovníka subdodavatelské organizace, který pracoval v budově strojovny II. části elektrárny. Elektrárna nepodala dosud žádné informace o tom, jak ke zranění došlo. Provozovatel elny společnost OKG zahájil činnost krizového štábu, který má pomoci s vyšetřováním události. Událost současně šetří policie. Na 3. RB právě probíhala pravidelná roční odstávka pro výměnu paliva, která je spojená s modernizací a zvyšováním výkonu JE (01.03.-30.05.2009).

Zdroj: Výběr zahraničních zpráv, Zbyněk Grunda

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů