Pátek, 9. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 15. června 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4
15. června 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář  
č.j. 577/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

15.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro Lepus ČR s.r.o., a to pro pěstování geograficky nepůvodního druhu Miscanthus x gigantheus v k.ú. Řisuty  
č.j. 801/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 16.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miloslava Doležala  
č.j. 802/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 17.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vortová  
č.j. 803/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 18.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Třeboňsko podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Pavla Břešťáka, Petra Voka 482, Veselí nad Lužnicí, pro vjezd a setrvávání s motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace v CHKO Třeboňsko  
č.j. 804/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vladislava Kunce v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou  
č.j. 805/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Martiny Málkové, k.ú. Budeč, Žďár nad Sázavou  
č.j. 806/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 21.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Obec Stožec, za účelem pořádání 4. ročníku přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2009"  
č.j. 807/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem zařízení ve vlastnictví žadatele  
č.j. 808/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost Zeměměřičského úřadu, zeměměřičského oddělení v Liberci, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory v souvislosti s prováděním topografických prací pro ZABAGED (základní báze geografických dat)  
č.j. 809/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 24.  
CHKO Poodří, NPR Polanská niva – vstup osob a vjezd vozidel za účelem opravy a nátěrů vedení VVN 2 x 110 kV č. 614/647 Třebovice - Lískovec v kat. území Polanka nad Odrou, Stará Bělá a Svinov, žadatel Elektrovod Holding, a.s., Traťová 1, 612 00 Brno"  
č.j. 810/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 25.  
Vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) Středočeského kraje- povolení odchytu hmyzu pro pracovníka Oblastního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, RNDr. Vladimíra Nováka v rámci přípravy knihy "Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří", žadatelka Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea  
č.j. 811/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vlastimila Šilhána, k.ú. Veselíčko  
č.j. 814/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost JIKO Čácha Sušice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, za účelem pořádání dvou cyklistických závodů na území Národního parku Šumava  
č.j. 815/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost Domu dětí a mládeže Pelíšek o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 43. ročníku dálkového pochodu „Krakonošova stovka“ ve dnech 19. 6. – 20.6.2009 na území KRNAP  
č.j. 816/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „Modrý kruh“ Slaný, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v termínu od 1.8.2009 do 22.8.2009 v lokalitě u Dolského mlýna  
č.j. 817/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost MERIDA BIKE TEAM s.r.o., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro konání závodu horských kol „MERIDA BIKE VYSOČINA 09“  
č.j. 818/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Krucemburk v k.ú. Krucemburk  
č.j. 835/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 32.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na Lysé hoře, a to v souvislosti s účastí žadatele na radioamatérských závodech pořádaných dne 20. a 21. června 2009  
č.j. 840/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

Pro informaci:

 5.  
Průběh Třetí hodnotící konference Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady  
č.j. 832/09  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Zdroj:Vláda
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů